Podnikové informační portály: Vývoj nástrojů správy znalostí

Podnikové informační portály: Vývoj nástrojů správy znalostí

Podnikové informační portály mohou výrazně pomoci organizaci s uskutečňováním správy znalostí. Jejich nasazování by se mělo řídit tradičními pravidly pro vývoj aplikací. Úvod článku stručně shrnuje vývoj portálů, který se odehrál v průběhu 90. let.

Většina organizací využívá portály k podpoře svých interních iniciativ. Ty jsou zaměřené na **posilování identity společnosti v celosvětovém měřítku**, **zlepšování funkcí pro práci s lidskými zdroji**, **zjednodušení správy obsahu a publikování** atd.

Na trhu podnikových portálů začíná být patrná masová konsolidace. Má-li být nasazování portálu úspěšné, musí splňovat čtyři podmínky:

1. Integrace činnosti s programem řízení změny,
2. Definice rovnováhy mezi ziskem pro zaměstnance a pro společnost,
3. Zdokumentování měřitelných cílů,
4. Řešení musí zahrnovat obchodní potřeby, strategii, technologii a uživatelské rozhraní.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine