Jak přimět zaměstnance, aby vítali změny?

Zaměstnanci, kteří kladou odpor změnám, jsou součástí každé společnosti. Vždycky se najdou lidé, kteří budou odlišní od ostatních. Než se tím trápit, raději přijměte fakt, že jsou součástí procesu. Plánujte pro ně a iniciujte snahy, jak je zapojit. Některé způsoby jsou uvedeny níže:
- Vytváříte pocit důležitosti a naléhavosti toho, co se má změnit a proč se to má změnit?
- Vytváříte a komunikujete vizi? Pokud změna bude mít za následek lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, sdělte jim to. Lidé se změn bojí, proto diskutujte o pozitivních následcích a nechte je vyjádřit jejich obavy nahlas.
- Jsou lidé zplnomocněni jednat? Čím více kontroly můžete zaměstnancům dát do rukou, tím více nadšení vnesou do úsilí o změnu.
- Oslavujete krátkodobá vítězství? Oslavujte včas a často. A nezaměřujte se jen na finanční výsledky. Poplácání po zádech a písemná pochvala také fungují.
- Jsou nové přístupy začleněny do způsobu práce? Cílem každé změny by mělo být učinit z nového přístupu status quo. Sledujte místa, kde se střetávají staré a nové způsoby, a naplánujte, jak je synchronizovat.

-ba-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal