Roman Bašta, DIKÉ - management zdrojů

Za 3 měsíce až o 15 let - snížením biologického věku k naplnění personálních potřeb

Rozhovor s Romanem Baštou, majitelem společnosti DIKÉ - management zdrojů

Společnost DIKÉ – management zdrojů působí na vzdělávacím trhu od roku 1994 a poskytuje komplexní služby v oblasti HR – od diagnostiky, přes nábor až po vlastní konzultační služby firmám. Společnost spolupracuje hlavně s firmami v oblastech výroby a logistiky, které dlouhodobě trpí vyšší fluktuací zaměstnanců zejména na řadových pozicích.

Roman Bašta v rozhovoru hovoří o důvodech, proč je pro tyto firmy těžké si zaměstnance udržet, a dále představuje program Reverse Aging, který se zaměřuje na obnovení fyzických i psychických sil po 50. roce kalendářního věku a dokáže snížit biologický věk člověka až o 15 let. Díky tomu se člověk stává opětovně produktivnější a zaměstnavatelé mohou maximálně vytěžit z jeho cenných zkušeností a schopností.

Jak se výrobním a logistickým firmám dařilo po personální stránce v uplynulých měsících?

Nacházíme se v situaci, kdy si firmy nevybírají své zaměstnance, ale zaměstnanci si vybírají své firmy. To znamená, že dnes firmy sklízejí úrodu, kterou zasely před pár lety, když byla situace odlišná. Můžeme mluvit o přitažlivosti firem. O jejich pověsti. Našim partnerům se daří přímo úměrně tomu, jak moc vážně brali naše doporučení. Některým se daří velmi dobře.

Je obecně známé, že zejména výrobní firmy mívají vyšší fluktuaci. Jaké bývají aktuálně nejčastější důvody odchodu zaměstnanců v této oblasti?

Máme teď rozpracovaných několik náborových projektů. Potkávám se s řadou lidí, kteří líčí podobný příběh: „Jsem docela dobře zaplacen, ale já už tam nejsem rád… V naší firmě se donáší, udává, krade… Jsme pro firmu jen číslo… Ztratil jsem důvěru a hledám novou naději, kde s námi budou jednat férově… Jen si na firmu vzpomenu, v břiše se mi to překroutí a v práci už jen čekám, co se zase stane a kdo na mě bude řvát…“

Jak slyšíte, ti lidé nemají problém s výrobkem, službou, procesem. Oni neopouštějí firmu. Oni opouštějí management. Mají problém s kulturou. S tou skutečnou. Ne s tou, co vidí na zdi na různých proklamacích.

Jakým způsobem se s touto situací firmy samy vypořádávají? Co dle vašeho názoru dělají dobře a co spíše naopak?

Na podstatnější otázku nemáme většinou vliv. Je tahle doba o tom, jak mít co chceme, nebo spíš jak chtít, co už máme? Fakt musíme dělat tolik aut? Jak chtít vyrábět podle toho, čeho jsme schopni, abychom se nenabourávali do integrity lidí a neničili je stresem? Třeba tohle považuju za podstatnější věc.

Svět se trochu zbláznil a je veden chamtivostí. Tak na tohle nemáme moc vliv, protože naším úkolem je zajistit výrobu podle nějakého plánu, který někde vznikl. Když se postavíte na autobusovou zastávku po směně a sejdou se tam pracovníci z více firem, zjistíte, že mluví úplně stejně. Firmy jsou stejné. Dívají se přes plot k sousedům a dělají stejné věci. Dělají stejné věci jako sousedi, ale dělají stejné věci, jako dělaly dříve. Takže dostávají stále dokola to, co už měly. Stále stejné výsledky. Třeba právě ten nedostatek lidí. Lidí je všude dost, jen pracují pro jiné firmy.
Já se pak ptám, které ze svých zvyků jsou ochotni opustit, aby se dostali jinam, než jsou? No a dovídám se, že jejich zvyky mají charakter procesních karet a jsou auditovány, takže je velmi obtížné změnit cokoli. A proto je to tak, jak to je.

Když chceme mít lidi, musíme být jiní. Odlišit se. Mít wow.

Jak se promítá věk do výkonu řadových zaměstnanců ve výrobě, logistice či podobných oblastech?

Zaměstnavatelé nabírají bytosti, se kterými se sami nedomluví. Chtějí mladé na plný úvazek do směn. A tak je dovážejí. Potřebují jejich ruce a nohy. Nedomluví se. Tak přenesou problém na agenturu práce. Mají pak problém s kvalitou. Převládá napětí, frustrace.

Na straně druhé máme 100 000 nezaměstnaných nad 50 let, které nikdo nechce. Staří lidé nikoho nezajímají. Zaměstnavatelé mají mnohdy pravdu, když namítají výkon, imunitu, poznávací funkce…
Ale právě tady je skryt obrovský potenciál pro posílení přitažlivosti firmy. Pro její pověst, tedy pro udržení a získávání lidí, se kterými se domluvíte. V oddělení věku kalendářního a biologického.

S tím biologickým lze velmi účinně pracovat. Optikou biologického věku lze z lidí nad 50 let udělat lidi před čtyřicítkou. Ve všech ohledech výkonu, tedy toho, co zaměstnavatelé namítají. Lze doslova vrátit čas.

Je tento efekt obdobný i u manažerských pozic?

Samozřejmě. Management stárne rychle. Uvnitř. Sami jsme kdysi stáli u zrodu systemického přístupu v psychoterapii nebo koučování. Slovo je mocné. Ale všechno se neokecá. Svět je fyzika, chemie, biologie. Stárnutí je tom, že místo řádu v těle začíná vyhrávat entropie a chaos, protože tělo už nezvládá čelit volným radikálům, hůře metabolituje, vegetativní procesy nefungují, jak mají. To jsou věci, o kterých se příliš nemluví. Každý je se svými starostmi sám. Nakonec se přistihne, že část své energie už věnuje ne na to, aby firmu nebo oddělení vedl, ale udržel svou pozici, dovedl děti do dospělosti a splatil hypotéku. Aby to nebylo poznat. Přicházejí tzv. léky na tlak, na arytmie, na cukr, na úzkosti,…

Fyzika, chemie a biologie ovlivňují právě to slovo, které bylo na počátku. To slovo, které myslíme. Ne kalendářně, ale biologicky starý člověk používá k myšlení, prožívání a v případě managementu i k řízení zdrojů a událostí jiná slova než člověk biologicky mladý. Vytváří tak zcela jinou realitu. A protože má moc, adaptuje na tu realitu pak celé oddělení nebo firmu.

Nedávno jsme měřili jednoho manažera. Zbytek managementu o něm říkal, že je podle nich výbušný, přímočarý a že to narušuje jejich kulturu. Jako že není korektní, že by potřeboval nějakou péči nebo změnu. Nakonec se ukázalo, že on jediný byl v pořádku, protože říkal věci, jak jsou, zatímco ostatní uhýbali před problémy a jeho slova je vyváděla ze zóny komfortu. Mnoho manažerů je biologicky starší než kalendářně a to se prolíná nejen jejich fungováním, ale fungování m celé firmy.

Představte nám váš projekt Reverse Aging.

Museli jsme se k němu prostárnout a začít od sebe. Jako profesionálové pracující se slovem jsme museli přehodnotit některá vlastní paradigmata a najít cestu k fyzice, chemii a biologii. Propojili jsme věci, které tu už byly v různých oborech, a dali jim měřitelnou podobu, abychom mohli klienty provázet v čase a pomáhat jim s jejich změnou.

Reverse Aging tedy vznikl jako osobní cíl. Dožít se vysokého věku v dobré kondici a jednou umřít zdravý a ne tak, že si posledních 5 nebo 10 let nebudeme uvědomovat, protože budeme v nějakém alzheimerovském centru, polykat prášky a dělat do plen. Takže proto.

Věk se přihlásí a najednou zjistíte, že si netroufnete na štafle, protože se vám točí hlava. Nebo že vás někdo v noci budí a nutí vás jit na WC, nebo že něco bolí… Člověk si to musí prožít, aby tomu rozuměl. A pak docení to, že najednou na ty štafle zase může vylézt, spí celou noc, nemá žádné prášky a cítí se dobře. Je zpátky.

Jak vlastní „omlazovací kúra“ probíhá? Jaké metody využíváte?

Musíte chtít. Přehodnotit některé postoje, změnit některé zvyky a hnout zadkem. Jinak zase jen dostanete jen to, co už máte. Jdeme na to obnovením buněčného zdraví a spojujeme ten příběh s fraktální teorií, se Zenem. Zásahem do oblastí jako je buněčné zdraví, redoxně-signální proces, oprava DNA, genová exprese.  Žádné dotace, žádný apel na morálku. Naprosto pragmatické funkční řešení. Chceš zpátky čas, který sis už odžil? Tak tady ho máš.

Teorie fraktálů hovoří v opakujících se vzorcích. Krevní řečiště se podobají řekám, atomy se podobají planetám… Stejně je to s metabolismem energie a metabolismem zdrojů. Když obnovíte metabolismus energie na úrovni buňky, obnovíte metabolismus na úrovni orgánu, těla a nakonec více těl. Obnovíte metabolismus zdrojů na úrovni firmy. Jako šéf.

Jako pracovník kalendářně nad 50 let a biologicky pod 40 let budete odvádět výkon jako pracovník pod 40 let. Zdravá firma má svůj kořen v buněčném zdraví jejích zaměstnanců stejně jako zdravé tělo má svůj zdroj ve zdraví jeho orgánů.

Za jak dlouho poté, co se do programu zapojím, mohu na sobě pociťovat první výsledky?

Nejzazší hranice jsou 3 měsíce. Vnímavější jedinci to poznají během prvních týdnů.

Můžete uvést konkrétní příklad realizace Reverse Aging v praxi?

Máme rozpracovaných několik projektů, kde jsme začali od pozic: ředitel, HR manažer. Na počátku probíhalo měření a vytěžení dat. Dále nastavení kůry, opakovaná měření a bezprostřední feedback osob v projektu. Po programu obecně platí to, že je zase víc baví život, protože si v něm víc věří. Je to jako tenkrát. Opakovaně docilujeme vrácení třeba 14-15 let během 3 měsíců. Konkrétní firmy nechci jmenovat. Nedělám to. Vždyť to nikdo nemusí chtít. Přežít není povinné.

Kolik firmu stojí investice do zaměstnance zapojeného do projektu Reverse Aging?

Pokud firma dospěje k tomu, že změní své zvyky, aby změnila svůj osud, a do systému svých firemních benefitů vloží ČAS, aby stabilizovala své zaměstnance, příp. posílila svůj brand a byla jiná, než ti za plotem, potom smysluplná investice do člověka je cca 2 000 měsíčně.

Co byste závěrem doporučil zaměstnavatelům, kteří se potýkají s nedostatkem produktivních kandidátů a stávajících zaměstnanců ve své firmě?

Nechte si to předvést a vyzkoušejte si to na sobě. Když prožijete, pak uvěříte.

Články v sérii

Aktuální

Za 3 měsíce až o 15 let - snížením biologického věku k naplnění personálních potřeb

Aktuální

Reverse Aging. Zdravá firma potřebuje zdravý management