Olga Kupec, Abydos: Klíčový krok k posunu lidstva vpřed spočívá ve změně přístupu a opuštění naší komfortní zóny

Rozhovor s Olgou Kupec, CEO společnosti Abydos s.r.o.

Společnost Abydos se specializuje na zpracování odlitků pro strojírenský průmysl a zaměstnává více než 200 zaměstnanců z různých světových destinací. Olga Kupec, CEO firmy Abydos, v rozhovoru pro Management News zdůrazňuje význam udržitelnosti v oboru a potřebu reagovat na měnící se trendy na trhu, včetně energetické efektivity a životního prostředí. Hovořila také o vzdělávání a o tom, proč je důležité nebát se bolesti a vyjít ze své komfortní zóny. Rozhovor byl natočen v rámci konference Bez bolesti není růstu, kterou pořádaly společnosti FranklinCovey a LSC.

Olga Kupec, Abydos

Představila byste prosím společnost Abydos?

Společnost Abydos se specializuje na zpracování odlitků. Plníme roli spojovacího článku mezi slévárnou a strojírenstvím. Naší úlohou je usnadnit postup těchto odlitků do CNC strojů. Pro kontrolu různých vnitřních částí těchto odlitků používáme endoskopy, abychom zajistili, že jsou vhodné pro další fáze zpracování.

Kde se vaše firma nachází a kolik v ní působí zaměstnanců?

Nacházíme se v Ašském výběžku, což je region v České republice situovaný na samém severozápadě. Naše společnost zaměstnává aktuálně přibližně 200 pracovníků. Konkrétně se nacházíme v obci Házlov, která leží mezi městy Aš a Cheb.

Které z vašich výrobků mohou naši posluchači a čtenáři znát?

Naše součástky se nacházejí na mnoha staveništích, kde jsou různé stavební stroje a bagry v akci. Tyto součástky jsou používány v širokém spektru techniky, včetně traktorů John Deere a Fendt. Skutečně jde o rozmanitou paletu. Mnohdy si ani neuvědomíme, na kolika místech jsou naše součástky využity.


Podívejte se na celý rozhovor Tomáše Pospíchala se Olgou Kupec

Konference Bez bolesti není růstu má několik podtitulů a témat, jedním z nich je udržitelnost v souvislosti s prosperitou. Co si myslíte, že jsou základní stavební body toho, aby firma působila na trhu udržitelně a zároveň prosperovala?

Může to působit jako složitý úkol, ale zůstává klíčové, abychom stále nabízeli hodnotu našim zákazníkům, což by pro ně mělo být smysluplné. Musíme reagovat na neustále se měnící svět a rozpoznávat, kde jsou opravdové změny a kde jde pouze o marketing. V našem případě je jednou z největších záležitostí energetická efektivita, protože se pohybujeme v oblasti slévárenství, kde spotřeba energie hraje důležitou roli. Musíme hledat způsoby úspor. Dále se musíme starat o životní prostředí a pracovní podmínky.

V našem provozu, kde provádíme hodně broušení, je významné množství prachu a hluku, a také zde hledáme zlepšení. Trendy směřují k udržitelným řešením a také zákazníci a banky od nás vyžadují kroky v této oblasti. Naši zaměstnanci jsou též velmi citliví na to, jak se firma postaví k těmto problémům.

Už jste to trochu naznačila, ale jakým výzvám v poslední době čelíte?

Události posledních let nám ukázaly, že jsme schopni zvládnout nepředvídatelné situace. Kdyby nám někdo v roce 2018 řekl, že v roce 2020 přijde pandemie, následovaná energetickou krizí a dramatickým nárůstem nákladů na energie, a dokonce i velkou inflací, pravděpodobně bychom tomu nevěřili. Takové výzvy by se zdály nepřekonatelné.

Nicméně jsme se dokázali soustředit na nalezení řešení a adaptovat se na tyto nové podmínky. I během pandemie jsme mohli pokračovat ve výrobě s minimálním omezením, i když jsme museli zavést mnoho bezpečnostních opatření. Stejně tak jsme se pokusili reagovat na čtyřnásobný nárůst cen energií ve svém provozu, který je velmi energeticky náročný. Hledali jsme způsoby, jak tuto situaci řešit, a soustředili se nejen na zvýšení cen, ale také na úspory.

Přesunu se do oblasti zaměstnanosti. Jsme před extrémní demografickou změnou, která nás čeká. Vy jste výrobní firma, kde je lidská síla stále velmi důležitá. Jak vnímáte to, co je před námi, jak se Abydos na tyto změny připravuje?

Pracujeme na několika dlouhodobých projektech, zejména na zlepšení ergonomie našeho fyzicky náročného výrobního procesu. Spolupracujeme i se zahraničními zaměstnanci a snažíme se rozvíjet tuto spolupráci. V rámci naší výroby také implementujeme různé ergonomické prvky, které pomáhají našim zaměstnancům, včetně těch staršího věku, aby mohli pracovat bez zvýšeného fyzického stresu.

Sledujeme také tržní trendy, zejména ve vývoji robotizace a automatizace výrobních procesů. Myslím si, že toto bude mít stále větší význam, a v současnosti zkoumáme, jak bychom mohli investovat do strojů a technologií, které by nám umožnily obrábět odlitky s menší potřebou lidského zásahu. Tím bychom mohli efektivněji reagovat na tyto trendy na trhu.

To byla moje další otázka. Jak moc jste v současné době automatizovaný provoz?

Přiměřeně. V naší výrobě jsou určité části, například lakovací linky, kde jsme dosáhli vysokého stupně automatizace. Ale v některých fázích výroby, jako je ruční opracování odlitků nebo broušení, stroje stále nedokáží plně nahradit lidskou práci. Zejména u nepřetržité výroby a nestandardních dílů stále zůstává nejlepší možností dovednosti a oči lidí, kteří dokáží rozpoznat, co je třeba upravit či obrousit.

Jak pracujete v oblasti rozvoje vzdělávání se svými spolupracovníky?

V dnešní době je stále obtížnější najít na trhu zaměstnance, kteří jsou již plně kvalifikovaní a připraveni na práci bez dalšího školení. Zvláště v dělnických profesích se spoléháme na to, že budeme přijímat lidi z různých oborů a následně je zaškolíme. Vytvořili jsme tréninková centra, kde se novým zaměstnancům věnují zkušení mentoři. Tímto způsobem je připravujeme na práci u nás a umožňujeme jim postupovat na různé pozice, až se stávají vedoucími nebo mistry ve svých oblastech.

Našim zaměstnancům v managementu a technicko-administrativním pozicím nabízíme různé kurzy a školení. I když vykonáváme náročnou práci, spolupracujeme s nadnárodními koncerny, což znamená, že musíme mít rozsáhlé dovednosti a služby. To zahrnuje zaměstnance, kteří jsou procesně vzdělaní, ovládají různé cizí jazyky, jako je němčina nebo angličtina, a mají dovednosti v oblasti procesů, řízení kvality a managementu. Je důležité, abychom neustále rozvíjeli dovednosti a vzdělání našich zaměstnanců, a to jak v oblasti managementu, tak i v oblasti osobního rozvoje.

Jaké dopady vidíte ve chvíli, kdy investujete do vzdělávání v oblasti soft skills?

Je to v podstatě o uvědomění si jednotlivých zaměstnanců, jaké faktory ovlivňují naši práci, jakým způsobem pracujeme jako tým, co je klíčové pro úspěšné splnění úkolů. Nejde jen o tvrdé ukazatele, které splnit, ale také o pracovní atmosféru a jak tato atmosféra ovlivňuje naše výsledky a jak jsou naše dovednosti a znalosti relevantní v praxi.

Sídlíte nedaleko bavorské hranice. Předpokládám, že hledáte tyto zaměstnance i v této oblasti, jste tedy multikulturní firma?

To je pravda. Naše poloha nám v tom výrazně pomohla. Vzhledem k tomu, že konkurenční tlak pochází nejen od zaměstnavatelů za hranicemi, ale také od německého sociálního systému, který je náročnější, museli jsme hledat způsoby, jak pracovat s různými zaměstnanci. Měli jsme na paměti, že na této planetě je mnoho lidí, kteří mají chuť pracovat, a bylo jen otázkou propojení s těmito potenciálními zaměstnanci. Hlavní zdroj pracovníků pochází z Asie, mnoho z našich zaměstnanců pochází z Ukrajiny. Spolupracujeme také s lidmi z Mongolska. Občas se v našich řadách objeví i pracovníci z vietnamské komunity.

Co pro vás osobně jako majitelku firmy znamená firemní kultura a dennodenní práce na ní?

Jsou to určitě postupné kroky, jak spolu komunikujeme a řešíme problémy. Důležité je, abychom všichni věděli, proč jsme zde, jaké je naše poslání a co od nás očekávají zákazníci. To je klíčové pro efektivní komunikaci mezi odděleními. Dokážeme pochopit různá oddělení a mít přehled o důležitých milnících v naší práci. Pravidelně se informujeme, co se děje v naší firmě, a každé oddělení má příležitost představit svou práci a spolupráci s ostatními. To nám umožňuje sledovat naše úspěchy a růst, což mě těší, zejména z hlediska našeho rostoucího obratu.

Jak velký máte v tuto chvíli obrat?

Pevně doufám, že i letos, i přes některé výzvy, včetně silné koruny a příjmů v EUR, budeme schopni dosáhnout zhruba 250.000.000, což je obrovská výzva. Obecně řečeno, v dnešní době je spíše klíčové mít dostatek zaměstnanců. Těší mě, že máme stále mnoho zakázek a zdá se, že naše služby pro slévárny jsou velmi ceněny a zákazníci nám důvěřují, což se projevuje v neustálém přílivu zakázek.

(rozhovor vznikl v první polovině roku 2023, pozn. redakce)

Jaké jsou vaše plány na nejbližší dobu?

Nyní jsou důležité zejména investice, které jsme uskutečnili do loňského roku v hodnotě stovek milionů. Důležité je, abychom tyto investice dokázali efektivně využít a aby se nám co nejrychleji vrátily. Tím bychom mohli pokračovat v růstu a posílit naši pozici na trhu, zároveň zlepšit kvalitu našich služeb. Rozšiřujeme také naši logistiku, což nám umožňuje nabídnout ještě větší platformu než dříve. Tato změna vychází z potřeb našich zákazníků, protože naše produkty nezůstávají pouze v Německu nebo České republice, ale nacházejí uplatnění po celém světě. Pracujeme také na tom, aby naše výrobky směřovaly nejenom do Evropy, ale také do zámoří. Toto rozšíření našeho trhu je pro nás novým směrem, kterému nyní věnujeme mnoho pozornosti.

Jak se vám líbila konference Bez bolesti není růstu a jak díváte na tento podtitul?

Myslím si, že je to perfektní titul pro konferenci. Když zvážíme, že bolest může být pouze prvním krokem k opuštění naší komfortní zóny a k uvědomění si, že potřebujeme změnu, zjistíme, že to není tak hrozné, jak se nám na první pohled zdá. Domnívám se, že pokud chceme, abychom se jako lidstvo posunuli vpřed, mluvíme zde spíše o transformaci než o růstu. Musíme změnit svůj přístup, opustit to, co známe, co je nám pohodlné, a vykročit mimo naši komfortní zónu.