Nastává sociální změna. Firmy si budují tvář odpovědného zaměstnavatele

Rozhovor s Mgr. Yvonou Hartlovou, manažerkou projektu Firma pro zdraví

Proč jste si v rámci podpory CSR aktivit ve firmách zvolili právě hodnotu zdraví?

Základním důvodem, proč se pozornost našeho projektu zaměřuje na zdraví, je prostá skutečnost, že je dobré být zdravý a těšit se spolu se svými blízkými ze všeho, co zdravý a plný lidský život přináší. Zdraví se týká všech lidí. Bohužel, jeho hodnotu si mnozí lidé uvědomí, až když onemocní. Cestou k lepšímu pochopení by podle mého názoru mohla být inspirace a vzdělávání na pracovištích. Aktivita jedinců je důležitá, ale sdílení hodnot v rámci firem s velkým přesahem do rodin a společnosti má obrovský společenský význam.

Péče o vlastní zdraví není tedy „společenskou povinností“, ale zejména důležitým osobním zájmem, jehož naplnění má i příznivé sociální důsledky. Právě ty by měly být motivem pro zaměstnavatele, aby se o zdraví svých zaměstnanců zajímali, převzali svou část odpovědnosti a pomohli co největšímu počtu lidí najít svou cestu ke zdraví. Výstižně hodnotu zdraví vyjadřuje výrok bývalého generálního ředitele SZO Halfdana Mahlera: „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic.“ 

Chcete si přečíst celý článek?
Zajistěte si předplatné zdarma nebo od 58 Kč měsíčně

Pro firmy je cena předplatného od 1490 Kč ročně bez DPH. Pro soukromé osoby a OSVČ za 690 Kč ročně včetně DPH.

Pozor AKCE, do konce roku využijte nabídku 30 dní za 149 Kč. Předplatné můžete ale také získat zdarma.

Nevíte, jak máte dále postupovat? Podívejte se na kompletní podmínky předplatného nebo nás kontaktujte.