Adam Wojtkowski, Red Hat

Regionální tým Red Hatu posiluje, za Čechy a Slovensko zodpovídá Adam Wojtkowski

Za region střední a východní Evropy (CEE) včetně rozvoje obchodních aktivit Red Hatu v České republice a na Slovensku nově zodpovídá Adam Wojtkowski. Na pozici generálního ředitele společnosti pro region CEE se v České republice a na Slovensku zaměří především na rozvoj lokálního týmu a další prohlubování spolupráce s partnery, se kterými Red Hat velmi úzce sdílí obchodní příležitosti, aktivně vstupuje do výběrových řízení a přináší předběžné návrhy projektů se snahou co možná nejseriózněji posuzovat rozsah poptávky po přechodu na open source technologie na lokálních trzích.

„Česká republika je jednou ze zemí, které věnujeme zvláštní pozornost ve smyslu posuzování tempa růstu, rozšiřování kapacit a rozvoje inovativního ducha. V posledních letech zde zaznamenáváme stabilní růst a získáváme stále více zákazníků nasazujících technologie Red Hat,“ říká Wojtkowski a dodává, že „s tempem růstu jak v obchodní, tak technologické oblasti je spokojen.“

S ohledem na přínosy zákazníkům Red Hat průběžně rozšiřuje svůj lokální tým a souběžně se více a více soustředí na sdílení obchodních příležitostí s obchodními partnery. V praxi to znamená, že Red Hat do své pražské pobočky najímá nové obchodní a technické kolegy a současně aktivně prohlubuje spolupráci s lokálními partnery, což mu umožňuje pokrýt rostoucí potřeby zákazníků v České republice a na Slovensku jak z technického, tak obchodního hlediska. V minulých týdnech se pražská pobočka společnosti Red Hat přestěhovala do nových kanceláří v centru města, významně investuje do aktivit v oblasti přímého prodeje a rozšiřuje mimo jiné i počet workshopů a účastí na lokálních oborových akcích.