Neeco Global ICT Services: Martin Matuna novým personálním ředitelem

Společnost Neeco Global ICT Services oznámila jmenování Martina Matuny do funkce HR ředitele. Matuna bude zároveň řídit personální agendu celé skupiny Neeco Group českého podnikatele Davida Pátka.

Martin Matuna, HR Director Neeco Global ICT Services

Martin Matuna (37) působí přes dvanáct let v oblasti řízení lidských zdrojů, personální politiky, tvorby plánů osobnostního rozvoje a vzdělávacích procesů i rozpočtování lidských zdrojů. V posledních třech letech působil na pozici Country HR Manager společnosti UPS pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. Předtím pracoval pro Imperial Tobacco v ČR na pozici HR Manager. Ke svému jmenování do nové pozice HR ředitele Martin Matuna uvádí:

„Neeco je zajímavým příběhem českého úspěchu. Firma vyrostla za posledních deset let z týmu několika lidí do pozice předního globálního dodavatele ICT služeb s více než 120 zaměstnanci. S tímto dynamickým růstem roste také potřeba efektivního managementu lidských zdrojů. Mojí hlavní prioritou bude proto nastavení takové organizační struktury a procesů, které umožní osobnostní a profesní rozvoj stávajících zaměstnanců a zároveň i efektivní nábor nových talentů“.

Právě hledání nových talentů je v době, kdy míra nezaměstnanosti v ČR je velmi nízká a konkurence silná, jednou z výzev, kterým společnosti jako Neeco čelí. „Neeco je lokální firmou s globálním působením, proto jsou zde možnosti kariérního růstu skutečně široké a rozmanité. Chci se zaměřit na to, aby každý zaměstnanec měl stejné příležitosti: individuální plán rozvoje, přístup k mentoringu a succession planning (plán následnictví). Plánuji také prohloubit spolupráci s českými vysokými školami v rámci Trainee a Talent management programů“, dodává Martin Matuna.