Větší firmy vidí svou budoucnost lépe

Index očekávání firem, který ČSOB čtvrtletně zjišťuje mezi malými a středními podnikateli, v mezikvartálním srovnání poklesl o 11,7 bodu. Přes poměrně výrazný pokles však stále naznačuje převažující optimismus na úrovni +14,2 bodu. Za celkovým snížením stojí pokles všech tří dílčích složek, nejvýrazněji se na propadu podepsal ukazatel vývoje objemu investic. Naopak nejstabilněji se podnikatelé projevují v oblasti rozšiřování podnikání.

Průzkum ČSOB dlouhodobě ukazuje, že nálada podnikatelů do velké míry závisí na výši obratu společnosti. Nůžky mezi malými a většími firmami se přitom čím dál více rozevírají. Obecně platí, že optimističtější a v čase názorově stabilnější jsou největší firmy. Naproti tomu výrazně pesimističtější jsou ti nejmenší. To platí ve všech sledovaných oblastech. Nejhůře malé firmy podle šetření ČSOB hodnotí současnou ekonomickou situaci.

„Na vině mohou být i legislativní změny v několika předchozích měsících. Přeci jen větší firmy mají zpravidla samostatné účetní oddělení, naopak živnostníka nebo menší firmu každá nová administrativní povinnost zatíží více,“ doplňuje možné příčiny výsledku Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB.

Zatímco se loňský rok nesl ve znamení zvýšených investic, letošní investiční plány firem jsou rozhodně skromnější. Za propadem indexu stojí totiž především dílčí index vývoje investic. Ze 46 % v minulém kvartále poklesl podíl firem, které letos očekávají větší investice než loni, na 39 procentních bodů. Ukazatel vývoje investic zaznamenal snížení i meziročně (o 3 %). Vedle toho došlo k nárůstu (o 7 %) u firem, které své investice plánují omezit (38 %).

Nejstabilnější ze sledovaných dílčích indexů v čase je dílčí index rozšíření podnikání. Zachovat podnikání ve stávajícím rozsahu plánuje pro období příštích 12 měsíců 70 % firem, rozšířit jej chce 18 % subjektů. O omezení, přerušení nebo ukončení podnikání uvažuje 8,5 % podnikatelů. Prodej nebo předání firmy zvažuje jen minimum oslovených. „Dílčí ukazatel rozšíření podnikání vyjadřuje do vzdálenější budoucnosti směřující sentiment firem, můžeme tedy konstatovat, že v náladách týkajících se podnikání převažuje spíše optimismus. V této otázce mají podnikatelé navíc poměrně jasno a nerozhodný postoj vyjadřují jen 2 % dotázaných,“ dodává Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

Stabilně klesajících tendencí dlouhodobě doznává i dílčí index vývoje poptávky, který propadl už počtvrté vřadě. A to i přesto, že se zvýšil podíl firem, podle kterých poptávka po jejich zboží v příštím kvartále poroste (o 5 %). Podíl pesimistických firem se totiž zvýšil ještě více (o 7 %).

 

Graf: infex očekávání firem

Průzkum Index očekávání firem probíhá mezi 500 středními a malými společnostmi napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem, může nabývat hodnot od −100 do +100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a plánované úrovně podnikání.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace