Podnikatelská důvěra ve východní Evropě byla obnovena, ale nedostatečná likvidita ohrožuje investice

V celosvětovém měřítku se propadla jak důvěra v reálnou ekonomiku, tak poklesly investiční výdaje.

Aktuální výsledky největšího pravidelného průzkumu o stavu globálních ekonomických podmínek (GECS) naznačují, že region střední a východní Evropy i globální ekonomika podle všeho vstupují do období nebezpečné nejistoty. Zjištění za třetí čtvrtletí letošního roku navíc poukazují na neutěšené vyhlídky pro obchodování ve střední a východní Evropě.

Z průzkumu, který společně organizují ACCA (Asociace certifikovaných účetních) a IMA (the Institute of Management Accountants), dále vyplývá, že se za třetí čtvrtletí zhoršil makroekonomický výhled regionu střední a východní Evropy. 58 % respondentů (na rozdíl od 54 % v minulém čtvrtletí) si nyní myslí, že se podmínky zhoršují, zatímco pouze 37 % očekává oživení (na rozdíl od 44 % ve druhém čtvrtletí).

Podle GECS se ve střední Evropě za uplynulé čtvrtletí také ztížil přístup k růstovému kapitálu a cashflow spadl na rekordně nízkou úroveň, kvůli čemuž došlo k dramatickému omezení budování kapacit a příležitostí k neorganickému růstu. Na druhou stranu lze pozorovat návrat konvenčních obchodních příležitostí a zmírnění nestálosti směnného kurzu, což pozitivně pozměnilo neradostnou makroekonomiku regionu a prolomilo rok trvající trend.

V praxi zůstávají podmínky pro podnikání v našem regionu náročné, ale je nutno říci, že respondenti také vidí jiskřičky naděje, o čemž svědčí zvýšení podnikatelské důvěry o 5 procentních bodů ve srovnání s minulým čtvrtletím,“ uvedla Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Globální zjištění

V celosvětovém měřítku GECS zjistila, že jak důvěra v reálnou ekonomiku, tak investiční výdaje zaznamenaly výrazný propad. ACCA a IMA přitom varují, že pouze přetrvávající síla finančního sektoru a některých rozvíjejících se trhů pomáhá udržovat iluzi ekonomického zotavování.

Obě organizace dále upozornily na několik znepokojivých trendů: klesající globální podnikatelská důvěra již druhé čtvrtletí za sebou, zvyšující se spoléhání na státní výdaje, strach z deflace na rozvinutých trzích a prudký pokles investičních výdajů téměř po celém světě.

Je zcela jasné, že oživení finančního sektoru zkreslilo skutečný stav reálné ekonomiky, která i přes největší dostupnost růstového kapitálu od začátku globální krize trpí nedostatkem opravdových podnikatelských příležitostí, a tudíž i utlumením investic po celém světě. Mnoho rozvíjejících se ekonomik, jejichž kontinuita růstu
a finanční stabilita závisí na vývozu pohonných hmot a nerostných surovin, bylo také vystaveno těžké zkoušce kvůli poklesu poptávky po ropě a dalších komoditách,“
dodal Manos Schizas, ekonomický analytik ACCA.

Zpráva GESC Q3 přichází po období, ve kterém v médiích dominovala vzájemně nesouvisející témata jako ukrajinská krize, epidemie eboly v západní Africe a vzestup Islámského státu. Dopad těchto událostí na ekonomickou důvěru nastoluje závažné otázky o možných reakcích globální ekonomiky na vážně destabilizující globální události.

 

Průzkum globálních ekonomických podmínek (GECS), jenž je společným projektem ACCA a IMA, je celosvětově největším pravidelným ekonomickým průzkumem mezi účetními. Zahrnuje celou škálu proměnných a jeho hlavní zjištění představují spolehlivé ukazatele pro odhady růstu HDP v zemích OECD.

ACCA a IMA nedávno zveřejnily výroční zprávu GECS s názvem „Pět let globálního ekonomického zotavování“ (Five years of the global economic recovery), která obsahuje klíčová zjištění průzkumů GECS od roku 2009. Zpráva je přístupná na stránkách ACCA - http://goo.gl/KsIAEw.

 

O ACCA

ACCA (Asociace certifikovaných účetních) je globální organizace sdružující profesionální účetní se 170 000 členy a 436 000 studenty ve 180 zemích celého světa. Pracuje prostřednictvím sítě více než 91 kanceláří a center a s více než 8 500 schválenými zaměstnavateli po celém světě, kteří svým zaměstnancům poskytují vysoký standard v učení a rozvoji. www.accaglobal.com