Platební morálka českých firem vzrostla na mnohaletá maxima

Vysoká inflace, růst úrokových sazeb, nedostatek pracovních sil či narušené dodavatelské řetězce patří mezi nejdiskutovanější témata současnosti. Tuzemské podniky se však dokázaly na situaci rychle adaptovat a vykazují znatelně robustnější hospodaření než dříve. Alespoň o tom vypovídá vývoj platební morálky, která podle dat Bibby Financial Services meziročně vzrostla o 35 %.

průměrný počet dní po splatnosti

Ze statistik spravovaných pohledávek v rámci factoringu vyplývá, že v letech 2018-2019 byla průměrná faktura uhrazena zpravidla 5 dní po splatnosti. V pandemickém roce 2020 sice došlo ke skokovému nárůstu delikvencí v průběhu prvního pololetí, následně se však situace opět začala zlepšovat, přičemž tento trend trvá dodnes. Konkrétně vloni průměrná posplatnost v rámci portfolia Bibby činila 2,8 dne, což znamená meziroční růst dochvilnosti o 35 %.

Obdobný vývoj je patrný i v rámci segmentu autodopravců, kde je využívání factoringových služeb hojně rozšířeno. Po zhoršení situace v průběhu první pandemické vlny je zjevné postupné zlepšování platební morálky odběratelů. Jde o optimistický signál budoucího vývoje, neboť dopravci jsou často považováni za pomyslný lakmusový papírek ekonomiky. Stále však přetrvává nelichotivý standard, že faktury jsou v Čechách hrazeny zpravidla mírně po splatnosti. Trend vývoje je však jednoznačně pozitivní.

průměrný počet dní po splatnosti u autodopravců

Kromě zlepšující se ekonomické situace má na pokles posplatnosti bezesporu vliv i velmi dobrá práce zaměstnanců Bibby v oblasti správy a inkasa pohledávek, díky čemuž se klienti těší nadprůměrné platební morálce odběratelů. Celá řada společností tak factoring využívá nejen pro posílení cash flow, ale i z důvodu jednoduššího inkasa vystavených faktur. U rizikovějších případů pak stojí za zvážení využití bezregresní varianty factoringu, která obsahuje pojištění proti platební neschopnosti odběratele.