Zrovna nepracuji. Že by to šéfovi nevadilo?

Elektronická pošta bezpochyby přispívá k produktivitě práce všech, kdo ji dovedou využívat opravdu efektivně. Tedy mohla by přispět, pokud by ji zaměstnanci využívali ku prospěchu a především za účelem své práce. Pracovní nasazení totiž výrazně podkopává zneužívání času a elektronických prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnanců. Britská společnost Clearswift Limited se zaměřila na podíl osobní elektronické pošty, kterou se zabývají zaměstnanci v pracovní době. Zkoumala tento stav věcí v USA, Velké Británii, Německu, Skandinávii a Austrálii.

Vyhodnocení 5533 dobrovolných odpovědí přineslo tento výsledek: téměř 60 % zaměstnanců tráví v práci denně nejméně půl hodiny nad svojí soukromou poštou a 40 % dokonce více než jednu hodinu. Během pracovní doby se mnozí věnují nejen posílání zpráv svým známým a blízkým, ale také posílání vtipů a historek. V přepočtu to ovšem pro zaměstnavatele znamená, že firma o 100 pracovnících (tohoto typu) přichází o 1700 pracovních dní za rok. Přitom tři čtvrtiny hříšníků trpí přesvědčením, že by šéfovi nevadilo, pokud by se o této ztrátě času dozvěděl.

Jak se účinně bránit? Podniky musí nastavit správně pravidla pro rozumné užívání e-mailu a webu pro své zaměstnance tak, aby netrpěla produktivita práce. Je třeba také definovat represivní opatření v případě porušení těchto pravidel. Dalším opatřením mohou být filtry obsahu na poštovních serverech.

-ba-
Zdroj: Lupa - server o českém internetu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Lupa