Změňte toho troubu - uzavřete smlouvu !

Psychologická smlouva je koncept vyvinutý Edgarem Schienem vytvářející pracovní prostředí mezi manažerem a podřízeným, který může velice zvětšit pravděpodobnost produktivity a spokojenosti. Autor článku hovoří o typicky frustrovaném jedinci, který je v zaměstnání špatně motivován, a tak směruje svou energii mimo zaměstnání.Řešení, které je na místě a nic nestojí, se nazývá psychologická smlouva.

Schien vytvořil následující předpoklady pro psychické zdraví a produktivní jedince :

* Tito lidé mají základní potřebu využít své kapacity a dovednosti perspektivním a produktivním způsobem.
* Hledají způsob jak učinit svou práci zajímavější, podnětnější a smysluplnější.
* Prahnou po tom, aby mohli být na svou práci pyšní a vážit si sami sebe.

Manažer by tedy měl diskutovat s podřízenými o jejich potřebách. Zaměstnanec manažerovi vysvětlí, co očekává, co může nabídnout. Vyjádří své pocity o své pozici a předpoklady, jak se z této pozice dostat. Vzájemná důvěra a respekt od počátku jejich spolupráce může fungovat i v projektovém prostředí, protože i v projektovém prostředí je člověk číslo jedna.
Zdroj: PMForum.org - stránky věnované problematice řízení projektů
Zobrazit přehled článků ze zdroje PMForum.org