Zlepšete interní komunikaci ve firmě - vytvořte si firemní zpravodaj

Zlepšete interní komunikaci ve firmě – vytvořte si firemní zpravodaj

Interní komunikace ve firmě je jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšného podnikání, často se však na ni zapomíná. Kvůli nedostatečné komunikaci a neinformovanosti tak jednotlivá oddělení ve firmě opakují stále stejné chyby. Jednoduchým řešením této situace je informační zpravodaj.

Informační zpravodaj je efektivním nástrojem správy znalostí. Zaměstnanci díky němu získávají aktuální informace o strategiích firmy a ostatních novinkách z oboru. Vytvoření zpravodaje přitom nemusí být nákladné ani časově náročné. Je však třeba dodržovat několik zásad:
* Vytvořením zpravodaje by mělo být pověřeno oddělení, které má dostatek zdrojů informací. Nejlogičtějším řešením je pravděpodobně oddělení marketingu.
* Je třeba jasně definovat, jaké informace bude zpravodaj obsahovat, jaké bude mít rubriky a jak často bude vycházet.
* Tiskne-li se zpravodaj doma nebo publikuje-li se na firemních webových stránkách, ušetří se náklady na tisk.
* Vedoucí pracovník by měl motivovat zaměstnance, aby do zpravodaje sami přispívali.
* Zpravodaji je třeba udělat reklamu také mimo firmu.
Zdroj: Progressive Leadership - Stránky firmy Progressive Leadership věnované správě znalostí a osobnímu poradenství a školení vedoucích pracovníků.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Progressive Leadership