Zlatá pravidla interpersonální komunikace

Různí lidé, kultury i filozofie mají své jedinečné způsoby vytváření a udržování vztahů. Je třeba mít na paměti, že vztahy jsou to nejdůležitější, co lze v podnikání mít. Článek proto přináší několik základních pravidel interpersonální komunikace.

- Znejte sami sebe. Řada lidí si není vědoma některých projevů své osobnosti, svých „temných stránek“, a tak jsou druzí lidé vydáni na pospas jejich náladám.

- Uvědomte si důležitost naslouchání. Lidé často nenaslouchají, jen úzkostlivě čekají na chvíli, kdy budou moci promluvit. Pokud však budete naslouchat, dáte druhým lidem najevo, že si jich vážíte a máte zájem o jejich slova. To je v podnikání více než důležité.

- Buďte si vědomi svých domněnek, soudů a filtrů. Měli byste počítat s tím, že existují i jiné perspektivy než ty vaše.

- Ujistěte se o společném chápání problémů a očekáváních. K nedorozuměním dochází často jen proto, že nemáme jasnou představu o tom, jak druzí přemýšlejí a co očekávají. Neobávejte se zeptat, naslouchat druhým a vyvarujte se předsudků.

- Dávejte si pozor na příliš familiérní přístup. Komunikace musí být příjemná oběma stranám, aby mohla být efektivní. Příliš familiérní přístup může působit samolibě a někomu evokovat i nedbalé služby či nedostatek profesionality a respektu.

- Podporujte a ukazujte šlechetného ducha. Některým součástem komunikace se nenaučíte, když nebudete chtít. Měli byste chtít, ukázat ostatním svůj zájem být jim k službám.

- Buďte klidní a soustředění. Najděte si svůj způsob překonávání stresu, uspořádání myšlenek.

-kk-

Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online