Získejte Leonardovu podporu

Program *LEONARDO da Vinci* je evropská iniciativa, která podporuje celoživotní vzdělávání, rekvalifikace, stáže či mobility studentů, ale i pracovníků firem za cílem zvýšení odborného vzdělávání. Zaměstnanci si mohou zlepšit své jazykové dovednosti, seznámit se s novými technologiemi a postupy, manažeři lidských zdrojů se mohou seznámit s prací svých zahraničních kolegů. Program Leonardo je vhodnější pro větší firmy, s rozvinutým nebo právě se tvořícím managementem lidských zdrojů či pro firmy, které chtějí sami vytvářet nástroje odborného vzdělávání. Program je spravován Národním vzdělávacím fondem.

Výměny v okruhu „Projekty mobilit“, který podporuje stáže a výměny, jsou určeny manažerům lidských zdrojů, učitelům, lektorům, jazykovým poradcům a dalším. Maximální výše příspěvku z programu je 5 000 EUR na 1 účastníka na maximální dobu stáže (12 měsíců). Dále je možno získat dotaci z tzv. „Pilotních projektů“, které jsou zaměřeny na vývoj, ověřování a šíření inovačních nástrojů odborného vzdělávání. Dalšími podporovanými oblastmi jsou „Projekty jazykových dovedností“, „Projekty sítí organizací“ a „Projekty referenčních materiálů“. Program je také vhodný pro exportující firmy, či firmy s častým zahraničním kontaktem. Mohou tak vyslat své zaměstnance na libovolně dlouhou pracovní stáž, která bude hrazena právě z prostředků Leonarda.
-ba-
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info