Ženy při jednání využívají jiných taktik

Před lety ukázala studie dětí známého výzkumníka Jeana Piageta, že chlapce více zajímala pravidla hry než dívky. Dívky se více zajímaly o vztahy a o to, aby byli všichni zapojeni do hry. Je možné, že se takové chování přenáší do dospělosti?

- Ženy věnují často větší pozornost vztahu stran než záležitostem, které se projednávají. Studie ukazují, že se ženy  při obchodních jednáních více zaměřují na vztahy, zatímco muži spíše na řešení jednotlivých problematik. Vztahy jsou ale často stejně důležité jako vlastní finalizace transakce. V některých případech může žena s takovýmto přístupem potřebovat pozměnit své jednání, pokud je výsledek důležitější než vztahy mezi obchodními partnery.

- Ženy častěji věnují pozornost neverbálním komunikačním signálům. Ženy mají obvykle lepší cit na pochopení neverbálních signálů než muži. To může být při jednání důležité, zvlášť, když se snažíte odhalit obavy či zábrany druhé strany.

- Ženám se méně tolerují agresivní taktiky, které využívají někteří muži. Muži očekávají od žen, že se při jednání nebudou chovat agresivně, například hlasitě hovořit nebo používat hrubší jazyk.

- Tip pro ženy při vyjednávání rozsáhlých kontraktů. Protože vyjednávání některých kontraktů může trvat řadu týdnů i měsíců a je tu velká pravděpodobnost, že se někteří hráči během jednání změní a budou se chtít vracet k záležitostem, které již byly vyřešeny, je dobré pečlivě dokumentovat diskuze s druhou stranou.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com