Ženy jsou ve funkci kouče oblíbenější než muži

Podle viceprezidenta společnosti Capitol Broadcasting je konkurence v oblasti vrcholového managementu převážně mužskou záležitostí, radu však manažeři hledají raději u žen.

Ženy lépe než muži splňují požadavky kladené na kouče: mají intuici, dokáží naslouchat a nemají takovou tendenci ke vzájemné rivalitě. Průzkum provedený společností **Christian & Timbers** však bohužel ukazuje, že z 53 nově obsazených vedoucích míst ve společnostech sdružení Fortune 1000 připadá na ženu pouze jediné.

V současné době pracuje (v USA) ve funkci kouče přibližně 15000 lidí a tento počet se i nadále zvyšuje. Narozdíl od konzultantů však nejsou kouči odborníky na ekonomické otázky, ale spíše na cíle a na osobní problémy.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com