Zelený i modrý pro vůdce dobrý

Vůdcovství je velice náročné. Vůdcové si totiž často nevybírají své týmy, naopak je dědí po svých předchůdcích, takže nastávají situace, kdy se tým v dané problematice pohybuje déle a ví daleko víc než vůdce. Vůdce je přesto odpovědný za motivování týmu ke směřování ke společnému cíli. Jeho úkolem je nejen pracovat se skupinou rozdílných lidí, ale také dosahovat výsledků očekávaných nadřízenými.

Velkou výhodou pro vůdce je, když dokáží rozlišovat jednotlivé osobnostní charakteristiky členů svých týmů. Naučí šelak využívat jejich silných stránek a stylu práce i efektivněji komunikovat. Článek popisuje čtyři základní osobnostní typy, které by měl vůdce umět identifikovat. Používá k tomu barvy.

- Zlatý zaměstnanec. Bere svou práci a odpovědnost velice vážně. Chce přispívat, být součástí týmu, být úspěšný a produktivní. Velmi dobře reaguje na uznání, odměny a pobídky. Na druhou stranu však potřebuje jasně definovanou odpovědnost a ujištění shora, že se ubírá správným směrem.

- Modrý zaměstnanec. Potřebuje k práci otevřenou, společenskou atmosféru. Velmi důležité jsou pro něho osobní vztahy a potřebuje dostatečnou svobodu, aby je mohl budovat. Špatně zvládá konflikty a přílišnou soutěživost.

-Zelený zaměstnanec. Projevuje se spíše svou odborností než sociálními dovednostmi. Dokáže výborně pracovat s fakty, daty, výzkumy a analytickými projekty. Umí navrhovat a chápat složité systémy a strategie. Sociální interakce jsou však pro něho problémem.

- Oranžový zaměstnanec. Disponuje potřebnou energií, dovednostmi a kreativitou. Vyžaduje svobodu, aby to mohl využívat. V prostředí příliš silné struktury a autoritativního vedení nedokáže dobře pracovat. Má rád lidi a produktivně působí v prostředí týmové práce, soutěže a kamarádství. Jedná akčně a nedokáže být trpělivý při plnění detailních a dlouhých administrativních úkolů.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com