Ze světa školení: Jak to chodí v Japonsku

Japonsko je jednou z top lokalit pro školení. Je zde velký zájem o znalosti a řada školících a výukových nápadů pochází z jiných kultur. Například japonské automobilové firmy mají tak úspěšné školící programy, že vzbudily zájem mnohých amerických firem.  

Několik tipů, jak zajistit úspěch vašich školících aktivit v této zemi:

- Požádejte účastníky, aby se – nejlépe před školením - vzájemně stručně představili.

- Japonci pracují rádi ve skupinách. Přednášky spojené s prací ve skupinách bývají nejlepším způsobem, jak vést školící program.

- Pokud cítíte potřebu vyjádřit pochvalu, chvalte celou skupinu, nikoliv jen jednotlivce.

- Uvědomte si, že se v Japonsku pohlíží na čas trochu jinak než v západních kulturách. Pokuste se proto přizpůsobit váš program, abyste umožnili „studentům“ získat maximum z každého modulu.

- I když Japonci studují angličtinu roky, udržujte raději svůj projev jasný a přímý.

- Nezapomínejte, že v Japonsku je velmi malá separace mezi prací a časem po práci. Nespěchejte hned zpět do hotelového pokoje na konci dne. Společná večeře nebo jiný program mohou mít pozitivní vliv na celkovou atmosféru a propojit všechny zúčastněné.

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations