Zbavte se předsudků vůči ostatním

Ilustrační snímek

Myslíte si, že se vás to možná netýká, a dokonale si hlídáte vlastní sklon jednat zaujatě. Opravdu se vám to ale daří? Bohužel jde o zcela přirozený vývoj daný evolucí, a proto je nutné s předsudky dále pracovat a pochopit je spíše než s nimi bojovat. Právě na toto téma se nedávno zaměřil server Business Matters, který zároveň zkoumal vliv naší zaujatosti na pracovní prostředí.

Zkreslení se může projevit prakticky v jakékoliv situaci. Bohužel všichni jsme naprogramování tak, abychom podvědomě kategorizovali druhé a měli předsudky vůči určitým lidem nebo situacím. Toto nevědomé chování dokáže v jistých situacích zcela překrýt naše racionální rozhodování i logické myšlení.

Velmi často se předsudky projevují v náboru zaměstnanců, ve vedení lidí a jejich rozvoji, retenci nebo u zákaznického servisu. Důsledky jsou zřejmé. Počítáte náklady na špatný nábor a nestačíte se divit, zatímco uchazeč, který se vám na pohovoru nezdál zcela kvalitní, nyní exceluje v jiné společnosti. A to je jen jedna strana mince. Na druhé straně pak můžete čelit stagnaci ve vývoji vaší firmy, neboť čelíte předsudkům vůči novým nápadům, které možná ještě nebyly dotaženy do konce, ale rozhodně stojí za úvahu.

Zaujměte cizí postoj

Přestaňte se na svět na chvíli dívat vašima očima a pokuste se vcítit do kůže někoho jiného, třeba uchazeče na  pohovoru. Na co myslíte? Bojíte se, jak zapadnete do kolektivu? Jaký by měl být váš nadřízený? Jakmile se dokážete na moment oprostit od svého stanoviska, začnete kolem sebe vidět i doposud skryté chyby. Možná, že začnete s nápravou u sebe anebo třeba opravíte inzerát na pracovní místo, který jak jste zjistili, odrazuje například ženskou část populace nebo uchazeče nad 50 let a vy je tím fakticky diskriminujete, ač možná nevědomky. Jak tedy začít se změnou?

1. Přijměte odpovědnost za své chování a uznejte fakt, že váš názor je jen subjektivní. Dejte si za cíl být vnímavější vůči ostatním lidem a snažte se pochopit jejich východisko.

2. Máte-li pocit, že jste zaujatí vůči určité skupině lidí nebo jednotlivcům, pokuste se analyzovat důvod, proč tomu tak je. Vzpomeňte si, kdy tomu bylo poprvé, co jste toto zaujetí pocítili. Vzniklo následkem nějaké situace nebo je vázáno jen ke konkrétní osobě?

3. Zapojte se do podpory diverzity v rámci společnosti. Rovnost rozmanitých názorů a postojů je vhodnou odpovědí vůči předsudkům.

4. Sledujte a zaznamenávejte si vaše rozhodnutí a hodnocení nebo postoje během každého pracovního dne nebo v rámci projektů. Identifikujte možné skryté předsudky.

Menší společnosti a zejména tedy jejich vlastníci mají velmi silnou výhodu v řízení nevědomých předsudků oproti větším společnostem. Díky tomu dokáží vytvářet skvělou pracovní atmosféru a najímají ty nejlepší zaměstnance, protože skutečně hledají ty nejlepší. Ne pouze ty, kteří se jim zamlouvají. Rovnost a rozmanitost by tak měly být základní pilíře včleněné do firemní kultury už při zakládání firmy.

-bn-

Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters