Zásady řízení zaměstnanců na dálku

Stále přibývá zaměstnanců, kteří pracují z domova, u zákazníka nebo jinde mimo sídlo firmy, a tudíž nejsou v každodenním osobním styku se svými nadřízenými a kolegy. Pro manažery to znamená učit se novým pokročilým komunikace a motivace na dálku. Zásadní pravidla úspěšného řízení pracovníků na dálku zahrnují:

1. Vybírejte vhodné zaměstnance

Ne každý pracovník má dostatečnou disciplínu a schopnost sebeřízení pro práci na dálku. Měl by být samostatný, komunikativní a asertivní. Nemělo by mu činit potíže ptát se a požádat o radu nadřízené nebo kolegy.

2. Vyjasněte očekávání

Bez ohledu na to kde pracuje potřebuje každý zaměstnanec vědět, co se od něho očekává. Důležité jsou zvláště termíny. A nestačí se domluvit ústně, je třeba standardizovaného postupu pro sdílení pracovních informací.

3. Udržujte komunikaci

Především se ujistěte, že vaši zaměstnanci pracující na dálku mají k dispozici potřebné komunikační nástroje. Zvažte například pravidelné konferenční hovory, které vám umožní osobnější styl než e-mail.

4. Nekontrolujte každý krok

Nesnažte se virtuální pracovníky kontrolovat při každém jejich kroku. Z vaší strany potřebují důvěru a dostatečnou míru svobody. Dohodněte se na termínech a nechte a nich, jak budou postupovat.

5. Odměňujte dobrou práci

Zaměstnancům pracujícím na dálku zajistěte stejná kritéria odměňování výkonnosti a možnosti rozvoje kariéry jako všem ostatním.

6. Zapojte vzdálené pracovníky do firemní kultury

Předcházejte tomu, aby se vzdálení pracovníci cítili být v izolaci. Dávejte jim najevo, že jsou součástí týmu – zvěte je na firemní akce, oslavujte s nimi profesní i osobní úspěchy.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com