Zásady poskytování efektivní zpětné vazby

Zpětná vazba podřízeným pracovníkům je jedním z nejlepších nástrojů jejich rozvoje. Zásadní roli v tom, jak bude zpětná vazba přijata a jestli bude mít pozitivní dopad na práci daného zaměstnance, hraje způsob, jakým je ze strany nadřízeného podána. V tomto článku se proto podíváme na to, jaké jsou zásady poskytování efektivní zpětné vazby, ze které si zaměstnanec vezme poučení.

Ilustrační snímek

Tento článek vychází z textu zveřejněného na serveru Management Issues.

Zpětná vazba musí být vždy 360stupňová

Zpětná vazba, hlavně ta spíše negativní, nesmí být nikdy podávána samostatně nebo vytržená z kontextu. V takovém případě by ji totiž zaměstnanec vnímal jako neoprávněnou kritiku. Při podávání zpětné vazby berte vždy v potaz celý kontext, pokaždé shrňte pozitiva a negativa práce daného pracovníka, připomeňte mu jeho úspěchy i vaše předchozí interakce, a teprve poté se věnujte nějakému specifickému bodu.

Explicitně vysvětlete, za jakým účelem zpětnou vazbu zaměstnanci dáváte

Vždy byste měli uvést, co chcete, aby si zaměstnanec z vaší zpětné vazby odnesl. Proč mu ji dáváte? Chcete aby vylepšil svoji produktivitu, aby změnil používané metody, aby se více zaměřil na nějaké konkrétní body své práce, nebo jej prostě jen chcete pochválit nebo mu navrhnout mimořádné odměny? Ať už je vaším cílem podávání zpětné vazby cokoliv, dotyčný pracovník by s tím měl být srozuměn.

Mějte v pořádku všechna fakta

Při dávání zpětné vazby je nesmírně důležité, abyste se mohli zaručit za faktickou správnost všech uváděných dat. Ověřte si, že data a informace, které jste k formulování zpětné vazby použili, jsou zcela správná a relevantní. Vyhněte se domněnkám. Jedině tak může zpětná vazba u pracovníka dopadnout na úrodnou půdu.

Nedávejte jenom negativní zpětnou vazbu

Snažte se vyhnout tomu, abyste dávali zpětnou vazbu, která je pouze negativní. I když potřebujete vyřešit nějaký urgentní problém nebo chybu na straně zaměstnance, vždy zmiňte i něco pozitivního. Jinak se vám může stát, že se zaměstnanec začne stavět do opozice a přestane vaše argumenty poslouchat.

Shodněte se se zaměstnancem na dalších akčních krocích

Na konci podávání jakékoliv zpětné vazby byste se měli s dotyčným pracovníkem shodnout na určitém konkrétním plánu, co se bude dít dál. Může to být například jen dohodnutí další schůzky, kdy si řeknete, jak se věci vyvinuly dál, případně můžete přijít s krátkým seznamem úkolů, které máte vy a daný zaměstnanec do určitého časového období splnit.

-mm-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues