Zásady neformálního mentorování

Máte ve svém týmu méně zkušeného zaměstnance, v němž vidíte velký potenciál? Pak se staňte jeho mentorem. Většina mentorovacích vztahů ve firmách vzniká a funguje neformálně. Praktické tipy pro to, jak se stát dobrým neformálním mentorem přinesl The QuickBase Blog.

  1. Zvěte zaměstnance, jemuž chcete být mentorem, přímo ke své práci. Umožněte mu, aby vás sledoval, když vedete pohovory, účastníte se porad, vyřizujete strategické telefonáty a podobně.

  1. Mluvte s ním o složitých rozhodnutích, které řešíte při své práci. Vysvětlujte, jak uvažujete a proč si vybíráte právě ta řešení, která si vybíráte.

  2. Mluvte s ním o jeho cílech a aktivně hledejte cesty, jak mu pomoci těchto cílů dosáhnout.

  3. Dávejte mu větší odpovědnost. Hledejte pro něj úkoly, jejich řešení není snadné nalézt a mluvte o tom, jak a proč se rozhoduje.

  4. Svěřte mu stážistu, aby jej řídil. Pak spolu mluvte o manažerských výzvách při řízení lidí.

  5. Pravidelně předávejte zpětnou vazbu. Mluvte přímo k věci a buďte upřímní.

  6. Podporuje jeho sebedůvěru, aby si dokázal uvědomit, v čem je výborný.

  7. Ve vhodný čas jej povyšte nebo mu pomozte najít další stupeň v kariéře

-kk-

Zdroj: QuickBase Blog - The Fast Track - manažerský blog
Zobrazit přehled článků ze zdroje QuickBase Blog - The Fast Track