Zásady delegování odpovědnosti

Delegování odpovědnosti patří mezi nejdiskutovanější manažerské dovednosti. Schopnost důvěřovat druhým a předávat jim odpovědnost, ať už za dílčí úkoly, nebo širší pracovní role, totiž není samozřejmostí a vyžaduje určité specifické kroky. Jaké?

Vymezte hranice odpovědnosti

Formulování specifických parametrů delegované odpovědnosti je prvním předpokladem efektivního řízení práce. Čím přesněji popíšete, co vybraný zaměstnanec v rámci nově získané odpovědnosti smí a nesmí dělat, tím lepších celkových výsledků dosáhnete.

Vyberte správného člověka

Předem důkladně prověřte, který z dostupných zaměstnanců disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Může to být i vzdělávací příležitost, proto také zvažte, zda dotyčnému nepřidělit zkušenějšího mentora.

Spojte odpovědnost s příslušný úkolem

Ujistěte se, že vybraný zaměstnanec chápe novou odpovědnost v rámci příslušného úkolu. Specifikujte mu, kdy a jak ji může uplatnit.

Seznamte s novou odpovědností tým

O nové odpovědnosti vybraného zaměstnance komunikujte také s ostatními členy týmu. Vysvětlete jim, jak se jich to bude týkat a zároveň znovu shrňte hranice odpovědnosti, aby nedocházelo ke konfliktům.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com