Zásadní otázky change managementu

Říká se, že změna je život. Většina lidí však nemá ráda změny a těžko se jim přizpůsobuje. Platí to i v pracovním prostředí. Manažeři, kteří chtějí prosadit určitou změnu, proto musejí být hodně přesvědčiví. Musejí nejen perfektně ovládat komunikaci, ale také vědět, o čem komunikovat. Server Project Times zveřejnil seznam otázek, na které by měli znát odpovědi.

1. Proč ta změna?

Pokud chcete, aby vaši lidé něco udělali, měli by vědět a rozumět, proč to mají dělat. Proč je vaše změna nezbytná? Odpověď na tuto otázku by měla dotčené přesvědčit, že daná změna má oprávněný smysl.

2. Co z toho budou mít?

Zaměstnancům je třeba vysvětlit nejen přínos změny pro firmu nebo jejich oddělení, ale také pro ně osobně. Pokud v dané chvíli neznáte odpověď na tuto otázku, ujistěte své lidi, že víte, že je to zajímá a že jim vše vysvětlíte, jakmile budete mít více informací. Samozřejmě to pak vysvětlete.

3. Co je třeba udělat do týdne, měsíce, roku?

Oznámit chystanou změnu je jedna věc, uskutečnit ji však věc druhá. Všichni zúčastnění by měli vědět, co se od nich očekává v konkrétních časových obdobích realizace změny. Pokud to vědět nebudou, nic na svých dosavadních postupech nezmění.

4. Co se nezmění?

I tato otázka je důležitá. Když totiž dochází ke změně, většina věcí i tak zůstává stejná. To si lidé často neuvědomují a je třeba jim to zdůraznit. I když se například změní IT systém, stále jeho prostřednictvím budou řešit stejné úkoly, komunikovat se stejnými lidmi, dostávat stejný plat...

5. Co se může pokazit?

Při každé změně byste měli předem zpracovat odhady možných problémů a jejich řešení. Uvědomte si, že vždy vstupujete do určité nejistoty a nikdy to nebude bez problémů. Důležité je, aby ostatní věděli, že předvídáte, co může nastat, a jste připraveni problémy vyřešit.

6. Co bude nepříjemné?

Když řeknete svým lidem, že změna bude „bezbolestná“ a „transparentní“, vyvodí z toho jediný možný závěr – že jim lžete. Je třeba počítat s tím, že se všichni budete učit něčemu novému, budou vznikat zmatky a chyby a může dojít i k poklesu výkonnosti.

7. Jak se bude měřit pokrok?

Většina změn neproběhne okamžitě, ale postupně. Musíte předem vědět, jak budete měřit postup realizace změny a jak o tom budete informovat zúčastněné strany. Bez zpětné vazby není motivace.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times