Zapomeňte na generační rozdíly. Žádné neexistují

Ilustrační snímek

Mít v týmu zaměstnance různého věku nemusí pro manažera být žádná noční můra. I když některé vaše podřízené dělí půlstoletí nebo šéfujete výrazně mladším či výrazně starším lidem, lze najít společnou řeč. Není třeba hledat odlišné přístupy k jednotlivým generacím, ale zaměřit se na jednotlivce a jejich potřeby. Vaši lidé jistě nechtějí být posuzováni podle toho, kdy se narodili, ale podle odvedené práce.

Zapomeňte na to, že zástupci téže generace mají stejné potřeby a tyto potřeby se liší od potřeb zástupců jiných generací,“ píše „otec řízení výkonnosti“ Aubrey C. Daniels na serveru talentmgt.com. Behaviorální vědy, jejichž aplikací v pracovním prostředí se tento přední světový odborník zabývá již více než třicet let, podle něho jasně dokazují, že lidé podávají nejlepší výkony bez ohledu na svůj věk či jiné stereotypní nálepky, pokud jsou splněny tři podmínky:

  • V organizaci jsou nastavena jasná pravidla chování.

  • Funguje zpětná vazba s ohledem na dodržování a nedodržování těchto pravidel.

  • Určená pravidla chování jsou zdůrazňována po splnění úkolů.

Podporovat porozumění mezi zaměstnanci různého věku, aby nedocházelo k nedorozuměním a zbytečným rozporům, je důležité. Nejlepší strategií pro řízení zaměstnanců napříč generacemi je však podle Danielse univerzální prosazování pozitivního chování ve smyslu podpory spolupráce. Doporučuje následující kroky.

1. Určete pravidla chování pro výkon určité práce

Když bude každý zaměstnanec vědět a chápat, jak přesně má vypadat dobrá výkonnost v jeho roli, věk přestane být zásadním problémem.

2. Poskytujte zpětnou vazbu včas a konkrétně

Vaši lidé potřebují vědět, co dělají dobře a v čem se potřebují zlepšit.

3. Umožněte zaměstnancům zefektivnit firemní procesy

Nejlepší manažeři se svých lidí neustále ptají, jak řešit určitý problém. Jen málo věcí motivuje zaměstnance tak, jako když se mohou vyjadřovat k fungování firemních systémů a procesů a podílet se na jejich zefektivňování.

4. Uplatňujte metodu pozitivního posilování

Tato metoda funguje na principu, kdy chování v určitých situacích je silnější nebo častější, je-li za ně dotyčný oceněn. Nepodceňujte tvrdou práci svých lidí a neberte ji jako samozřejmost. Hledejte možnosti, jak nejlépe vyjádřit uznání konkrétním členům svého týmu co nejčastěji.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management