Zaměstnanec potřebuje znát svou cenu

Veškeré způsoby motivace zaměstnanců mohou selhat, opomenete-li průběžně ohodnocovat jejich práci. Každého přeci povzbudí, pokud někdo ocení, odmění (byť jen slovem) nebo uzná jeho práci.

Některé menší firmy se mylně domnívají, že zaměstnanci sami dobře vidí, jaký přínos pro firmu znamenají, a že tedy nepotřebují žádný formální hodnotící program. Pro zaměstnance je však vědomí vlastní hodnoty, ale i nedostatků, klíčovým motivačním prvkem. Potřebují vidět, že firma věnuje dostatek času a snahy, aby jim poskytla dostatečnou zpětnou vazbu. Takové poznatky mohou navíc výrazně ovlivnit jejich nasazení a pracovní výsledky.

V zahraničí se poslední dobou objevují softwarové programy, které mohou personalistům a manažerům pomoci při psaní takových hodnocení. Bývají volně stažitelné z Internetu buď úplně zdarma, nebo vyžadují podporu finančně nenáročného softwarového programu. Nabízejí hodnocení zaměstnanců podle základních kritérií, některé poskytují šablonu pro vytvoření protokolů pro konkrétní potřeby firmy. Dovedou také poradit zaměstnanci, v čem by se měl zlepšit nebo na co se má nejvíce soustředit. Hlavním nedostatkem těchto programů bývá přílišná obecnost. Budete-li je však používat jako pomůcku či vodítko, mohou vám notně usnadnit práci.

**Datum vydání:II/2002**
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral