Zaměstnanci sobě: implementace strategií bezpečnosti práce v Pool California

Článek informuje o úspěšné změně firemní kultury ve společnosti Pool California Energy Services, která poskytuje služby v oblasti distribuce elektřiny. Jsou zde uvedeny kvalitativní i kvantitativní údaje demonstrující zdokonalení organizační kultury i bezpečnosti práce. V projektu bylo využito behaviorálního přístupu bezpečnosti práce.

Sami zaměstnanci se po předběžném přezkoumání rozhodli, že se pokusí zavést efektivnější přístup k bezpečnosti práce a novou kulturu bezpečnosti práce na bázi BBS. Princip spočívá v tom, že sami zaměstnanci v sobě cítí odpovědnost za bezpečnost ostatních kolegů. Zaměstnanci tento proces označují za komplexní bezpečnostní kulturu (**TSC – Total Safety Culture**).

Nutným předpokladem fungování behaviorálního přístupu k řízení bezpečnosti práce je otevřená komunikace na všech organizačních úrovních. Zaměstnanci při implementaci nové firemní kultury používají tzv. proces DO IT, který se skládá ze čtyř částí:
* Definice způsobů chování, kterých je třeba docílit.
* Pozorování kolegů a shromažďování dat.
* Komunikace a vzájemné vzdělávání za účelem zlepšení konkrétních modelů chování.
* Testy pro zjištění efektivity procesu.

Při první části procesu – pozorování – vyplňují zaměstnanci kontrolní seznam a zapisují chování ostatních kolegů, které se jim zdá rizikové. V **Pool California** bylo například díky implementaci této metody dosaženo 52 % snížení počtu úrazů rukou a prstů. Změnila se i firemní kultura – kolegové si poskytují častěji vzájemné uznání a pochvaly, než tomu bylo dříve.

Zdroj: Safety Performance - Zdroj informací o behaviorálním přístupu k bezpečnosti práce.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Safety Performance