Zaměstnanci na šikmé ploše

Manažeři a vedoucí pracovních týmů se občas dostanou do situace, kdy musí někoho za něco pokárat. Často však přitom sahají k nesprávným nástrojům a nadělají více škody než užitku. Nadřízení by měli mít alespoň základní pojem o firemní strategii upravující zaměstnanecké prohřešky a jejich řešení. Zde může být například uvedeno, že zaměstnance je nutné nejprve ústně napomenout, než se celý případ předá oddělení HR nebo vyššímu vedení.

Je důležité rozlišovat, zda se zaměstnanec dopustil konkrétní chyby poprvé nebo zda se situace opakuje. Manažer by měl správně přizpůsobit kázeňský postih povaze provinění – pro první případy postačí ústní napomenutí, případně zbavení některých privilegií. Teprve při opravdu závažných přestupcích je na místě propuštění zaměstnance. Při napomínání zaměstnance není dobré stavět se do role kamaráda – i tón hlasu je třeba přizpůsobit závažnosti situace.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com