Zaměstnanci coby majitelé podniku

Manažeři, kteří chtějí motivovat zaměstnance, se většinou zajímají o motivační programy založené na výkonnosti. Klasickým motivátorem je výplata odměn v závislosti na čistém zisku firmy. Existují však i další možnosti. Autor článku tvrdí, že pro zaměstnance je zřejmě nejvíce motivujícím faktorem skutečnost, že se může vůči firmě cítit a chovat jako její vlastník, tedy například podílet se na rozhodování, ale také přijmout rizika, která z vlastnictví firmy vyplývají.

Jinými slovy řečeno, je důležité, aby zaměstnanci převzali odpovědnost za svou práci. Kromě vyplácení bonusů vypočítaných z čistého zisku společnosti se ještě nabízí výplata bonusů souvisejících se snížením nákladů, snížením fluktuace zaměstnanců či nákladů na vedení skladu. Pozor ovšem na běžnou chybu – nelze navrhovat bonusy založené na měřítkách, která zaměstnanci a manažeři nemohou ovlivnit.
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com