Základy řízení obchodních týmů

Řídit obchodníky, kterým nechybí sebevědomí a jejichž práce spočívá v umění přesvědčit druhé, jak se mají chovat, není jednoduché. Zároveň to však není ani nemožné. Jen je třeba zvolit trochu jiný přístup než v jiných odděleních. Základní manažerské techniky pro úspěšné vedení obchodních týmů popsal server sales.about.com.

1. Mluvte přímo a jasně

Obchodníci snadno prohlédnou manipulaci ze strany svých nadřízených. Jednejte proto s nimi přímo a otevřeně.

2. Zajímejte se o názory svých obchodníků

Při přípravě nové politiky nebo kampaně vždy svolejte všechny členy týmu a zajímejte se o jejich názory a podněty. U myšlenek, které nemůžete použít, vysvětlete proč. Ukážete tím respekt a teprve pak můžete očekávat respekt i z druhé strany.

3. Vysvětlujte novinky

Nové věci a změny pouze neoznamujte. Vysvětlujte, proč k nim dochází a co vám přinesou.

4. Buďte týmovým hráčem

Manažeři odpovědní za řízení obchodních týmů bývají většinou ve středu firemní hierarchie. Jako střední manažeři musejí umět spolupracovat s nadřízenými i podřízenými a předávat informace z obou stran.

5. Přistupujte ke všem obchodníkům stejně

Nesoustřeďte svou pozornost jen na nejlepší a nejhorší členy týmu. Nechávání ostatních bez povšimnutí vytváří negativní atmosféru. Najděte si proto čas na setkání s každým členem týmu bez ohledu na výkonnost.

6. Poskytujte pozitivní zpětnou vazbu

Obchodníky motivují především dvě věci – peníze a uznání. Vaši finanční možnosti mohou být omezeny, v projevech uznání se vám však žádné meze nekladou. Oceňujte každé zlepšení.

-kk-

Zdroj: About Sales - část amerického portálu About.com věnovaná prodeji
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Sales