Základy motivace zaměstnanců

Pro motivaci svých zaměstnanců by zaměstnavatelé měli poskytovat zajímavou práci, realistické cíle, uznání a odměny, možnosti dalšího růstu a rozvoje, pravidelnou zpětnou vazbu, poctivost a dobré pracovní podmínky.

Manažeři by se měli soustředit na práci, kterou je třeba udělat, jednotlivé zaměstnance a odměny nebo negativní důsledky, které nastanou po splnění či nesplnění cílů. Měli by sledovat chování zaměstnanců a ujišťovat se, že chování některého z nich negativně neovlivňuje celkový výsledek práce.

Uvědomte si, že vysoce motivovaná pracovní síla je kritickým předpokladem úspěchu na trhu. Manažeři by proto měli zajišťovat pracovní prostředí, které podpoří motivované chování. Věnujte pozornost tomu, co je pro jednotlivé zaměstnance důležité. 

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher