Základy komunikace změn

Čím méně lidé vědí, tím hůře. Tak zní základní pravidlo komunikace při zavádění změn. Ať už se změna, kterou chcete prosadit, týká čehokoli, musíte být připraveni na odpor zaměstnanců. Nejde přitom o to, že by vám vaši lidé chtěli ztěžovat práci, odpor ke změnám je zkrátka přirozený. Vy proto musíte uvažovat o změnách z pohledu zaměstnanců a připravit si argumenty pro typické námitky proti změnám jako např.:

  • „Nemáme teď na změny čas.“

  • „Dosavadní postupy fungují dobře, žádné změny nepotřebujeme.“

  • „Nevíme, zda se to povede. Proto je bezpečnější nic neměnit.“

  • „Nerozumíme tomu, co chystaná změna bude obnášet.“

Začněte tím, že si připravíte stručný a výstižný příběh, který bude vaše lidi motivovat, aby vám se změnou pomohli. Stačí dva až tři řádky, v nichž popíšete přínosy změny z pohledu zaměstnanců a přidáte výzvu k akci. Tuto zprávu pak komunikujte prostřednictvím různých kanálů včetně osobních setkání. Vytvořte si plán, jak oslovit 10 konkrétních lidí, kteří budou mít zásadní vliv na to, zda vaše změna uspěje, nebo neuspěje.

Důležité je, aby zpráva o chystané změně byla všem snadno srozumitelná. Ujistěte se, že rozumějí tomu, proč ke změně dochází, jak jim tato změna může prospět a co je třeba, aby pro to udělali. Zdůrazňujte širší dopad celé změny nejen na každodenní práci zaměstnanců, ale celkový chod firmy.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication