Základy facilitace porad

Ilustrační snímek

Facilitace neboli usnadňování slouží v manažerské praxi k dosahování skupinových cílů. Především se uplatňuje při týmových setkáních a poradách, které vedou takzvaní facilitátoři. Jejich úkolem je moderovat diskusi a řídit její průběh (nikoli obsah), aby skupina fungovala efektivněji a lépe se rozhodovala. Co přesně to znamená? Předpoklady úspěšného výkonu role facilitátora popsal server management-issues.com.

Zajistěte dodržení cíle porady

Nejčastějším problémem porad je ztráta času při řešení věcí, které nemají nic společného s předem určeným cílem. Klíčovou roli proto hraje právě facilitátor, který by měl udržet diskusi v mezích vymezených témat.

Sledujte, kdo a jak často se zapojuje

Brzy uvidíte, že lidé, kteří si berou slovo jako první, nejsou vždy ti s největším přínosem. Dobrý facilitátor respektuje příspěvky účastníků, umí je však také omezit, pokud se začnou opakovat nebo negativně působit na ostatní.

Opakujte a ujasňujte vyřčené

Facilitátor musí dobře poslouchat, aby mohl shrnout hlavní body diskuse a zjednodušit nebo ujasnit jejich význam pro všechny zúčastněné.

Pomáhejte druhým vyjádřit smysl

Někteří lidé začnou mluvit s tím, že dojdou k určitému závěru, ale nedaří se jim to. Posluchači pak nervózně čekají, jaký je vůbec smysl takové řeči. Zde je role facilitátora v tom, aby řečníkům pomáhal. Může k tomu využít vlastní shrnutí, ještě lepší však mohou být otázky, jejichž prostřednictvím pomůže řečníkům, aby si pomohli sami.

Zvolte správnou metodu pro výběr řešení

Existují různé techniky pro různé cíle týmových diskusí. Někdy může stačit jednoduché hlasování o možnostech řešení (ano/ne). U složitějších věcí již bude třeba zapojit hodnocení například pomocí desetistupňové škály, možnost výběru více řešení apod. Vzdělávejte se proto v těchto oblastech.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues