Základy efektivní práce s hlasem

Lidský hlas dokáže vyjádřit širokou škálu významů a emocí. Patří k důležitým součástem neverbální komunikace, tzv. řeči těla, která nám pomáhá předávat sdělení druhým. Při veřejných vystoupeních, přednáškách či prezentacích je proto třeba naučit se s hlasem dobře pracovat. Jakých hlasových chyb se nejčastěji dopouštíme? Někdo mluví příliš rychle, někdo v řeči nedělá žádné pauzy, někdo zase mluví příliš jemně a tiše. Chybou je také přílišná monotónnost hlasového projevu nebo tón hlasu, který neodpovídá vyřčeným slovům.

Mluvíte příliš rychle

Vhodná rychlost mluvy je relativní. Obecně však platí, že byste měli mluvit tak pomalu, abyste dokázali správně artikulovat a publikum vám rozumělo. Zejména pokud mluvíte jazykem, který pro posluchače není mateřským jazykem, nebo se snažíte sdělit složité informace, je třeba mluvit pomaleji. Když jsme nervózní, máme tendenci mluvit rychleji.

Mluvíte bez přestávky

Jestliže nebudete v řeči dělat pauzy, dojde vám vždy na konci věty dech a váš hlas bude znít přiškrceně. Pauzy pomohou dýchat vám i publiku. Navíc poslouží ke zdůraznění určitých věcí, které si žádají zvýšenou pozornost.

Mluvíte příliš tiše

Publikum by vás mělo dobře slyšet. Především ve větších místnostech je třeba mluvit hlasitěji než obvykle. Máte-li možnost použít mikrofon, použijte jej. Ujistěte se také, že naopak příliš nekřičíte.

Mluvíte příliš monotónně

Bez hlasové modulace nedokážete publiku předat smysl svých slov.

Mluvíte tónem, který neodpovídá vašim slovům

Jestliže vaše slova budou hovořit o nadšení, ale váš hlas současně vyjádří nudu nebo sarkasmus, publikum spíše uvěří neverbálním signálům.

-kk-

Zdroj: SelfGrowth.com - online komunita věnovaná osobnímu rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje SelfGrowth.com