Zákazník je chodící výplatní páska

Služba zákazníkům je důležitá a je za ní odpovědný každý jednotlivý zaměstnanec. Hlavní odpovědnost za vytvoření k zákazníkům přátelské atmosféry však má šéf. Nejen že musí naučit zaměstnance prvotřídní dovednosti služeb zákazníkům, ale jako jejich vůdce musí toto chování demonstrovat a být modelovou rolí pro své zaměstnance. Bez pozitivního příkladu se pracovníci sami nezlepší. Jako šéf musíte ve všech zaměstnancích pevně usadit strategickou myšlenku, že pokud chtějí vytvořit pozitivní a produktivní obchodní prostředí, každý musí mluvit a zacházet se zákazníky a potenciálními zákazníky, jako by to byli jejich výplatní pásky. Pokud zákazníci nebudou přicházet zpět a kupovat produkty a služby vašeho podniku, brzy nebude žádný podnik.

Optimální zákaznické služby znamenají:
- že si zaměstnanci udrží svou práci,
- že jste vytvořili pozitivní kupní atmosféru pro nové i stávající zákazníky,
- že jste schopni uspokojit informační a kupní potřeby potenciálních zákazníků,
- že jste schopni změnit potenciální zákazníky ve šťastné a spokojené zákazníky, kteří se k vám budou vracet.

Své zaměstnance musíte naučit a motivovat je k projevování následujícího chování úspěšných zákaznických služeb:
- přestat mluvit s kolegy a položit telefon, kdykoli se přiblíží potencionální zákazník,
- podívat se na něj, usmát se a uvítat ho,
- zeptat se, jak mu můžete pomoci nebo vyjít vstříc,
- poskytovat informace příjemným způsobem, stále se usmívat,
- zeptat se přátelsky, zda jste zákazníkovi pomohli, pokud odpoví ne, pokračovat ve službách, dokud nebudou jeho potřeby uspokojeny,
- zeptat se, jestli mu můžete pomoci ještě nějak jinak při rozhodování,
- usmívat se a rozloučit se, povzbudit zákazníka k návratu s dalšími otázkami,
- přemýšlet o tom, co říkáte a děláte.

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com