Záhada popularity

Podnikatelé nedosáhnou úspěchu sami, musí inspirovat ostatní, pomáhat jim shromažďovat správné zdroje a získávat potřebné kontakty pro dosažení jejich cílů. Lidé rádi pracují pro někoho, koho respektují a komu věří, proto by mělo být prioritou každého podnikatele rozvíjet pozitivní firemní reputaci. Majitel firmy by měl nejen řídit prodej a motivovat zaměstnance, ale také sloužit jako mluvčí firmy. Nic nepomůže upevnit dlouhodobé vztahy a vaši konkurenceschopnou pozici tak jako skvělá pověst. Abyste urychlili proces přerodu v byznysmana s reputací, která přitahuje obchody stejně jako doporučení:

- využívejte nadšení jako vaše základy – lidé obdivují ty, kteří se snaží uskutečnit své sny, vaše vášeň a zaujetí by mělo být v základu vašeho podniku i vaší konverzace,

- držte se pravdy – mluvte pravdu a plňte své sliby,

- častěji naslouchejte než mluvte – ticho ukazuje respekt k názorům a radám ostatních, nemluvte v rychlosti a neskákejte do řeči,

- mluvte s autoritou – naučte se svými slovy lidi podněcovat, mluvte jasně a s přesvědčením, věřte v sebe a to, co říkáte,

- potvrzujte své schopnosti skrze chválení ostatních – informujte o tom, jak vaše produkty nebo služby pomohly jiným k úspěchu.

-ba-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com