Žabomyší válka, aneb Potřebujete ve firmě prostředníka?

Vzrůstající stres na pracovišti může vyústit ve spory mezi spolupracovníky a nadřízenými. Jednou z málo známých metod řešení těchto konfliktů je jmenování prostředníka, který se podílí na řešení vnitřních sporů, aby nepřerostly v problém pro celou organizaci. Tento přístup si zatím nezískal velkou oblibu, protože jeho výsledky nejsou „hmatatelné“, přispívá však ke zlepšení pracovní morálky, snížení úrovně stresu na pracovišti a zvýšení produktivity práce.

Pro firmu může být nábor profesionálních prostředníků nákladný. Je však třeba si uvědomit, že návratnost takových investic je poměrně vysoká, protože řešení problémů vzniklých v důsledku konfliktu a snížení produktivity může být v konečném důsledku nákladnější, než služby prostředníka.

Proces řešení sporu probíhá v neutrálním prostředí, a ačkoli prostředníka platí firma, je tento povinen dodržovat zásady ochrany soukromí zúčastněných osob. Délka řešení sporu je různá – od několika hodin až po dny. V mnoha případech si zúčastnění ani neuvědomují, že je jejich chování pro společnost nebezpečné – prostředník proto musí být také psycholog a musí jim tuto skutečnost umět dobře podat.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com