Zaangažujte zaměstnance v devíti krocích

Dávají vaši zaměstnanci vaší firmě všechno? Věří, že to, co pro firmu dělají, je důležité? Cítí se oceňováni? Jestliže odpovídáte ne, je to vážný problém. Vlastníci firem, kteří se nestarají o své zaměstnance, tím ztrácejí významné úspory nákladů a zisk. Například podle studie Gallup International mají podniky s vysoce angažovanými zaměstnanci nižší fluktuaci a značně vyšší procenta zákaznické loajality, rentability a tržeb. Rozsáhlá studie personálně poradenské firmy HayGroup také odkryla mocné spojení mezi angažovaností zaměstnanců a produktivitou. Expert na pracovní hodnoty John Izzo zase prostřednictvím skutečných příkladů z praxe získal početné důkazy, že jeho generace zaměstnanců je více uvědomělá ohledně svých vlastních potřeb a svého místa na světě. Zaměstnavatelé mohou vydělat více peněz a více ušetřit, pokud udrží své zaměstnance angažované.

Zaměstnanci nejsou jen pracující lidé, jsou to lidské bytosti. Prioritou dnešních zaměstnavatelů a podnikatelů musí být poskytnout zaměstnancům cokoli, co potřebují, aby zůstali plně zaangažovaní v tom, co dělají. Tím získají všichni. Zde je devět manažerských tipů pro vytvoření a udržování angažovanosti zaměstnanců:

  1. Opusťte jakékoli negativní názory na své zaměstnance, ke každému přistupujte jako ke zdroji unikátních znalostí přispívajícím vaší společnosti.
  2. Ujistěte se, že vaši zaměstnanci mají vše, co potřebují pro vykonávání své práce.
  3. Jasně komunikujte, co se od zaměstnanců očekává, jaké jsou firemní hodnoty a vize a jak firma definuje úspěch.
  4. Poznejte své zaměstnance, zvláště jejich cíle, jejich stresory, co je stimuluje a jak oni definují úspěch.
  5. Zajistěte jejich výcvik a přeškolení v dovednostech potřebných pro řešení problémů a řešení konfliktů.
  6. Neustále vyžadujte od zaměstnanců zpětnou vazbu, jak si stojíte v jejich očích.
  7. Dávejte pozor na podnikové příběhy a rituály.
  8. Odměňujte a uznávejte zaměstnance způsobem, který je smysluplný pro ně, ne pro vás.
  9. Buďte důslední dlouhodobě, je to běh na dlouhou trať.

-ba-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com