Za selhání výkonných činitelů mohou různé vnější faktory

Výkonná selhání jsou pro společnost velkým námětem k diskuzím a dohadům. Většina lidí se ptá, jak může výkonný činitel selhat? Vždy má moc, může rozhodovat, má postavení a peníze. Má však také zodpovědnost, kterou si mnoho lidí ani neumí představit.

Na selhání výkonného činitele má vliv několik faktorů:

- Nemají už tolik síly, která je třeba na splnění závazků.

- Nesnášenlivost ostatních, jejich agresivita a neochota poslouchat.

- Neschopnost k přizpůsobení se nějaké změně.

- Nedostatek strategie.

- Malá schopnost řešit konflikty.

Od zodpovědných činitelů se očekávají rychlé výsledky, jsou stále pod tlakem a mnozí z nich proto jednoho dne selžou.

-pk-
Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101