Z dobrovolníka manažerem

Ironií moderního podnikového života je skutečnost, že jednou z největších výzev při motivaci zaměstnanců k uchování vysoké výkonnosti zůstává více než finanční ohodnocení. Spokojenost, hrdost a větší produktivitu zaměstnanců mohou zajistit například firemní programy umožňující dobrovolnickou činnost v místních neziskových organizacích. Dobrovolnictví přitom poskytne zaměstnancům nejen větší smysl v jejich činnosti, ale dokáže i výborně připravit pro vyšší vedoucí pozice.

Manažerské prostředí v dobrovolnických organizacích bývá velice podnětné. Bez výplaty a organizační autority musí manažer být adaptabilní, aby dokázal udržet tým v práci a produktivitě. Manažery se v neziskových organizacích nestávají oficiálně, ale jakousi přirozenou cestou. Musejí přirozeně získat důvěru a respekt ostatních. Dobrovolnou prací v kulturních, rekreačních, náboženských, politických nebo společenských organizacích si může manažer navíc vybudovat přátelské vztahy s lidmi z různých prostředí a povolání.

Přestože dobrovolnictví přináší výhody jak celé společnosti, tak i podnikům a zaměstnancům, řada zaměstnanců se stále nezapojuje. Buď nemají čas nebo udávají, že jejich zaměstnavatel dobrovolnictví neuznává, takže tuto aktivitu nevidí jako možnost povýšit. Podniky by proto měly být v přístupu k dobrovolnictví proaktivnější. Zaměstnancům by měly umožňovat účast na dobrovolnických aktivitách a podporovat tak rozvoj jejich samostatného jednání, podpořit motivaci.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business