Wellness programy v roce 2008 na vzestupu

Dvě třetiny z více než 1100 amerických firem mají strategii propagující zdraví a produktivitu, většinou prostřednictvím wellness programů zacílených na prevenci chronických onemocnění, jakými jsou například cukrovka a neduhy srdce. 

Počet zaměstnavatelů, kteří takové programy aplikují se od roku 2007 do současnosti ztrojnásobil. 

Zde jsou top wellness programy roku 2008:

- propagace fyzické aktivity – 68 % (19 % v roce 2007),

- programy se snahou snížit riziko onemocnění – 60 % (18 % v roce 2007),

- programy nabízející posouzení zdravotních rizik – 48 % (14 % v roce 2007),

- programy sponzorující biometrické vyšetření – 47 % (12 % v roce 2007),

- telefonický zdravotní koučink – 46 % (14 % v roce 2007).

Pomocí řízení stresu, hmotnosti a programů na ukončení kouření mohou zaměstnavatelé zasáhnout základy kořenů chronických onemocnění a snížit zdravotní rizika u svých lidí. Zaměstnavatelé aplikují zdravotní programy také jako efektivní náborové nástroje, způsob jak snížit absentérství a náklady na krytí zdravotních omezení.  

Zatímco Scotts Miracle-Gro začali uplatňovat více bič než cukr - například penalizují za neúčast zhodnocení zdravotních rizik, které sponzorují, bylo ale zjištěno, že řada zaměstnavatelů přidala pozitivní pobídky, aby motivovala zaměstnance k účasti ve svých wellness programech.

Podle zjištění nabízí 23 % oslovených udělat si zhodnocení zdravotních rizik a 20 % pak komplexní programy, například management tělesné hmotnosti a odvykání kouření.  Asi 22 % firem nabízí nepeněžité odměny za účast a 10 % dotázaných peněžité.

Většina oslovených firem nemá proces na měření úspěšnosti svých programů nebo návratnosti této investice. Zpráva Minnesotské univerzity ukazuje, že navzdory zvýšenému rozsahu a frekvenci výše zmiňovaných programů v USA nejsou výsledky v takovém měřítku, jaké předpovídají studie.

Je to proto, že nejsou často dostatečně komplexní, dlouhodobé a propagované lidem, kteří by z nich mohli nejvíce získat. Firmy s velkou fluktuací mohou být podle zprávy méně nakloněné investovat do takovýchto programů.  

-av-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management