Vzdělávání je věcí výsledků

Konzultant Cal Wick, prezident americké společnosti Fort Hill Company, která se zabývá manažerským poradenstvím, se již přes dvacet let věnuje výzkumu zefektivňování firemního vzdělávání. Viděl mnoho vzdělávacích iniciativ, na které zaměstnanci zapomněli ihned po návratu ze školení ke svým pracovním stolům. Slyšel stížnosti mnoha manažerů, že investice do vzdělávání zaměstnanců se nevyplatí. Sám však ví, že tomu tak nemusí být. Důležité je podle něho si v první řadě uvědomit, že firemní vzdělávání není byznys pouze o učení, ale hlavně o výsledcích.

Dříve firmy končily u toho, že poskytly zaměstnancům kvalitní školení. Dnes se však oblast jejich zájmu přesouvá k tomu, aby viděly lepší výsledky práce, k nimž zaměstnanci na základě příslušného školení dojdou. Základem firemního vzdělávání musí být předpoklad, že vždy lze zdokonalit výkonnost. Cal Wick formuloval šest klíčových disciplín firemního vzdělávání jakožto byznysu o výsledcích.

- Definujte obchodní výsledky. Soustřeďte se na to, čeho chce vaše firma dosáhnout. Spíše než ve smyslu toho, co budou účastníci školení vědět a čemu rozumět, formulujte cíle vzdělávacích programů ve smyslu toho, co budou po absolvování školení dělat jinak.

- Vytvořte návrh celého procesu vzdělávání. „Mapa“ firemního vzdělávání by měla obsahovat celou cestu od pozvání účastníků až po dosažení požadovaných výsledků. Je tedy třeba zahrnout i aktivitu manažerů a podporu nových poznatků mimo učebnu.

- Vzdělávejte pro konkrétní užití. Při školení je třeba používat příklady z reálné praxe.

- Podporujte využití poznatků z školení v praxi. Návratnosti investic do vzdělávání zaměstnanců se dočkáte pouze tehdy, pokud dokáží využít výsledky školení ke zdokonalení svých pracovních výsledků.

- Zaveďte aktivní podporu. Tento aspekt se často přehlíží. Investujte část svého času a zdrojů do aktivní podpory po školení.

- Dokumentujte výsledky. Reakce účastníků po skončení školení již nestačí. Manažeři chtějí vidět zdokumentovaná zlepšení pracovního chování, procesů a výsledků. Sběr těchto dat vyžaduje větší úsilí, dokáže však firmě ukázat, jak může být vzdělávání zaměstnanců jednou z nejlepších investic.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com