Vyzkoušejte jednoduché akční cvičení

Každý pracovní kolektiv si může prakticky vyzkoušet jednoduché cvičení pro rozvoj osobních vlastností svých členů. Článek popisuje akční způsob, jak nakládat s extroverzí, introverzí a stereotypy a obecně rozvíjet komunikační dovednosti. Cvičení se vždy účastní dvě dvojice a stačí jim k tomu 10 až 30 minut. Z materiálního vybavení k tomuto cvičení potřebují 3 míčky (např. tenisové), jednu velkou tašku, papír a psací potřeby.

Jednu dvojici v rámci cvičení vždy tvoří zapisovatelé a druhou osoby A a B, které jsou konkrétními účastníky tréninku. Osoba A vždy přestavuje extrovertní osobnost, osoba B je introvertní. Osoba A dostane míčky a osoba B tašku, načež se musejí od sebe vzdálit na několik metrů. Pak probíhá házení míčků do tašky takto: Osoba A hází míček do tašky osoby B a přitom řekne nějaké slovo nebo větu osobně jí evokující extroverzi. Osoba B chytá míček do tašky a přitom řekne nějaké slovo nebo větu, která jí evokuje introverzi. Zapisovatelé tyto slova a věty zaznamenávají, aby je později mohli analyzovat a určit kladné i záporné stránky obou osobnostních rysů. Navíc tak zaměstnanci odhalují i užitečnost stereotypů (házení a chytání míčku) pro oblast vzdělávání a osobního rozvoje.

Celé cvičení má vlastně symbolický charakter. Míčky v jeho rámci přestavují psychickou energii. Když osoba A hází míček do tašky, jakoby tím vyjadřovala rychlé šíření svých myšlenek do okolí (extroverze). Chce-li však míček hodit osoba B, musí jej nejprve hledat a vyndat z tašky, což symbolizuje proces hledání správného způsobu prezentace osobních myšlenek (introverze). Přitom všem navíc probíhá i soustředění na chytání a správné házení míčku, což nepředstavuje nic jiného než schopnost naslouchání a učení se výstižnému formulování myšlenky. Cvičení jednoduše slouží k rozvoji komunikačních dovedností a porozumění osobním návykům druhých.
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems