Využívejte novátorské metody školení, vzbuďte spáče

Přimět pracovníky spolupracovat a rozšířit interakce je jen příklad, jak oživit nové školící metody. Například ve firmě ArchivesOne povzbuzují pracovníky, aby se vzdělávali ve fórech mimo školící prostory. Firma před dvěma roky vydala „klubové knihy“ a několik z nich svým zaměstnancům doporučuje jako zdroj cenných informací. Ti pak o nich komunikují ve skupinách o šesti až osmi ve zhruba půl hodinových mítincích.

Domácí experti

Ve firmě Pensacola, je základem nové školící metody využívání interních odborníků (SMEs - subject matter experts). K objevení těchto zaměstnanců bylo identifikováno několik klíčových charakteristik, které by firma ráda předávala dál. Mají s touto metodou velmi dobré zkušenosti v tom ohledu, že jsou tito lidé ve firmě velmi populární a ostatní jim rádi naslouchají.

Méně je více

Některé nástroje ve skutečnosti podporují cestu méně školení. To je případ společnosti Reuters, která poskytuje finanční informace a která využívá EPSS SupportPoint, od společnosti Panviva. Díky novému systému zredukovali potřebu školení o zhruba 20 %.

Pohled z vnějšku

Další přístup ke stylu školení je holistický. Například hotel, který školí svůj personál, jak se správně chovat k zákazníkům, by měl své školení pojmout z celkového pohledu zákazníka. Namísto přístupu z hlediska individuálních školících potřeb, například registrace hostů nebo servisu na pokojích, školte své lidi tak, aby chápali, jak spolu všechny funkce spoluvytvářejí celkový dojem zákazníka.

Odklon od vyšlapané stezky je snazší, než si myslíte. Článek shrnuje ěkteré možnosti:

- fóra, která povzbuzují zaměstnance ke spolupráci,
- využívání SMEs,
- využívání technologické podpory namísto formálního školení – možnost získat asistenci při aktivním řešení problému.

Nacházejte také nové cesty. Namísto vyučování kroků a vzorců zaměstnance povzbuzujte, aby uvažovali tak kreativně, jak to situace vyžaduje k tomu, aby zákazníka uspokojili.

- av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations