Vystresovaní zaměstnanci nejsou pro obchod dobří

Výsledky nejrůznějších průzkumů ukázaly, že mezi největší utrpení na pracovišti patří stres. Podle zprávy společnosti Watson Wyatt Worldwide považuje 40 procent zaměstnanců stres za hlavního viníka, proč chtějí z práce odejít. Stres vede, i když se zeptáte vedení společností, co by mohlo jejich zaměstnance donutit dát výpověď.

Zajímavé je, že co se týká manažerských pozic, tam se stres nedostal ani mezi pět základních negativních prvků. Manažery nejvíce trápí mzda a kariérní růst.

Ve stejném výzkumu se vyjádřilo 48 procent zaměstnanců v tom smyslu, že stres negativně ovlivňuje jejich pracovní výkon a má i špatný vliv na celý obchodní proces. To jsou alarmující čísla k tomu, aby se společnosti zaměřily na úroveň pracoviště a budiče stresu.

I když si mnoho zaměstnavatelů uvědomuje, že stres má velký vliv na produktivitu práce zaměstnanců, málokterý zaměstnavatel s tím něco dělá. Přitom by společnosti měly převzít odpovědnost za psychickou pohodu svých zaměstnanců.

Podle mnohých odborníků je problém v tom, že by firmy musely investovat do nějakého programu peníze a výsledky by neviděly ihned, což je pro mnoho z nich velký problém. Jenže nakonec budou větší škody způsobené vystresovanými lidmi než investice do „protistresového“ programu.

-pk-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management