Vysoce výkonná organizace

Ilustrační snímek

Tzv. Vysoce výkonná organizace (High Performance Organization – HPO) je organizace, která dosahuje výrazně lepších finančních i nefinančních výsledků než ostatní podobné organizace po dobu pěti a více let tím, že se disciplinovaně soustředí na to, co je pro ni skutečně důležité. Co přesně to znamená v praxi? Na tuto otázku odpověděl na serveru conference-board.org odborník na HPO a autor knihy What Makes a High Performance Organisation André de Waal. Základní vlastnosti HPO jsou:

1. Kvalita řízení

Manažeři všech úrovní budují vztahy se zaměstnanci na základě důvěry. Váží si jejich loajality, podporují vzájemné vztahy a zacházejí se všemi spravedlivě.

2. Otevřenost a ochota riskovat

Manažeři si váží názorů svých zaměstnanců. Často s nimi diskutují a aktivně je zapojují do obchodních a organizačních procesů. Dávají prostor experimentům a riskování.

3. Dlouhodobý zisk

Lídři Vysoce výkonných organizací dávají přednost dlouhodobému zisku před krátkodobým. Soustředí se na vytváření hodnot pro zákazníky na základě zjišťování jejich potřeb a přání. Sázejí na dlouhodobé vztahy a vzájemně prospěšné aktivity.

4. Neustálé zlepšování

Vysoce výkonné organizace neustále zjednodušují, zlepšují a propojují své procesy, aby mohly reagovat efektivněji.

5. Kvalitní zaměstnanci

Vysoce výkonné organizace sestavují různorodou pracovní sílu. Hledají lidi s maximální flexibilitou pro odhalování problémů a přinášení kreativních řešení. Soustředí se na neustálý rozvoj svých lidí a jejich dovedností. Zároveň však vyžadují osobní odpovědnost za vlastní výkonnost.

Společným prvkem, která spojuje všechny tyto vlastnosti je silný leadership. Právě tímto směrem by proto organizace měly otáčet svůj zájem.

-kk-

 

http://hcexchange.conference-board.org/blog/post.cfm?post=1191

Zdroj: The Conference Board - Human Capital Exchange - portál organizace The Conference Board
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Conference Board - Human Capital Exchange