Vyrazit nebo vylepšit?

Když zaměstnanec odvádí svou práci nedostatečně nebo dělá vážné chyby, bývá nejlákavější možností jeho propuštění nebo přeložení. Vzhledem k právním, emocionálním a výkonnostním důsledkům ale nejprve zkuste najít způsob, jak výkon takového zaměstnance zlepšit. Možná pouze chápe požadavky jinak než vy. Zkuste využít těchto šest technik:
1. Vyjasněte všechna nedorozumění – prodiskutujte všechna specifika popisu jeho práce, získejte jednotné chápání očekávání a odpovědnosti.
2. Stanovte cíl nebo sérii cílů pro jeho zlepšovací proces a pro samotnou práci – všechny cíle musí být velmi specifické a měřitelné.
3. Diskutujte s ním o klíčových aspektech úkolů – kdy a jak mají být dokončeny, jaké zdroje jsou potřeba, co je mu nejasné apod.
4. Identifikujte milníky a krajní termín – čekat na problémy na konci úkolu není dobré, proto stanovte milníky, jakési dílčí cíle, kdy bude zhodnocen pokrok a případně provedena změna před konečným termínem.
5. Odpovězte si na tuto otázku: „Jak dlouho mohu čekat na změnu ve výkonnosti problematického zaměstnance?“ – odpověď závisí na mnoha faktorech, na pracovníkově ochotě se zlepšit, na důležitosti jeho pozice a jeho vlivu na produktivitu, zisk a na ostatní, na nákladech potřebných pro jeho zlepšení atd.
6. Uvažujte o vaší podnikové kultuře.
-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com