Výplata není všechno

I když si to mnozí manažeři stále myslí, peníze nejsou hlavním nástrojem motivace zaměstnanců. Dokáží sice zajistit, aby zaměstnanci chodili do práce a neopouštěli svou firmu, rozhodně však negarantují nejlepší výkony. Jestliže manažer opravdu chce, aby jeho zaměstnanci ze sebe vydali to nejlepší, může se inspirovat následujícími radami.

- Podněcujte vnitřní motivaci. Zaměstnanci potřebují mít něco, z čeho budou nadšení - pozitivní organizační kulturu.
- Spojte výkonnost s odměnami. Méně výkonní zaměstnanci by neměli být hodnoceni stejně jako výkonní.
- Odměny spojujte s individuálními preferencemi. Důležité je vědět, že každý zaměstnanec má z hlediska motivace jiné potřeby.
- Projevujte se veřejně. Uznání projevujte zaměstnancům před kolegy, kritiku si naopak nechte na osobní setkání.
- Buďte féroví. Držte se zásady, že ve firmě by nemělo být žádné tajemství.
- Projevujte se ve vhodnou dobu. Vyjádřit zaměstnanci uznání za úspěšné splnění úkolu s půlročním zpožděním ztrácí význam.
- Buďte specifičtí. Jasně formulujte, za co projevujete uznání nebo udělujete odměnu.
- Vyprávějte příběhy. Při hodnocení využívejte populárního prvku vyprávění.
- V průběhu roku odměňte nejméně tři čtvrtiny zaměstnanců.
- Nabízejte hodně variant odměn.
- Zapojte zaměstnance. Komunikací se zaměstnanci zvýšíte efektivitu vůdcovství.
- Udržujte motivaci. V rámci firemního vzdělávání najměte spíkra nebo promítejte motivační filmy.

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher