Výkonnostní klonování

Výkonnostní klonování

Každý tým má několik členů, jejichž výkony jsou tak skvělé, že byste je rádi naklonovali. To bohužel (nebo bohudík) není možné. Podniky používají pro povzbuzování zaměstnanců ke skvělým výkonům odměny a snaží se udržet své „superstars“ šťastné a výkonné. Problém však spočívá v tom, že když stále ti samí získávají všechny odměny, ostatním pracovníkům chybí motivace a neví, jak by mohli sami dosáhnout úrovně superstar. Nemůžete své nejlepší zaměstnance naklonovat, ale můžete naklonovat věci, které je činí úspěšnými. Když se manažer zaměří na zlepšování výkonnosti průměrných pracovníků, kteří tvoří zpravidla 80% týmu, přinese to výsledky.

Zde je program, který potřebuje čas a plánování, ale který způsobí velké zlepšení:
1. Identifikujte své nejlepší pracovníky.
2. Zjistěte, co a jak dělají. Ptejte se jich, co přispívá k jejich úspěchu, co by chtěli změnit apod.
3. Definujte svá očekávání, ve smyslu chování a výsledků. Pro jednoduchost určete dva nejlepší způsoby chování a jeden výsledek.
4. Ihned odměňujte zaměstnance za dosažení stanoveného chování.
5. Zkraťte to. Několik dní obvykle stačí, abyste zjistili, jestli program funguje, a udělali případné úpravy.
6. A začněte znovu.
-ba-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine